środa, 2 marca 2016

Projekt Modern Spearhead - Węgry


Dziś na tapecie siły zbrojne ostatniego kraju z Grupy Wyszechradzkiej. Węgrzy mają dwie aktywne brygady ogólnowojskowe: 5. Brygadę Piechoty "Istvan Bocskai" oraz 25. Brygadę  Piechoty "György Klapka". Pierwsza jest brygadą piechoty zmotoryzowanej (lekką) z trzema batalionami zmotoryzowanymi na kołowych transporterach opancerzonych BTR-80, druga jest jednostką 'ciężką' z dwoma batalionami piechoty na KTO BTR-80 i jednym batalionem czołgów wyposażonym w czołgi T-72M1. Wsparcie ogniowe zapewniają holowane haubice D-20 kal. 152 mm. 11. Batalion jest to jedyny batalion czołgów armii węgierskiej. Łącznie Węgrzy mają 78 czołgów T-72M1 z tego około 45 było zmagazynowanych i około 600 wozów BTR-80, z tego połowa w aktywnej służbie.
5 Brygada Piechoty "Istvan Bocskai".
 • HQ
 • 3 batalion piechoty zmotoryzowanej (BTR-80) - 3 kompanie piechoty (3 plutony, pluton ppk z 9M111 Fagot lub 9M113 Konkurs), bateria moździerzy 82mm
 • 39 batalion piechoty zmotoryzowanej (BTR-80) - jw.
 • 62 batalion piechoty zmotoryzowanej (BTR-80) - jw
 • 24 batalion rozpoznawczy (BRDM-2) - 2 kompanie po 3 plutony
 • batalion inżynieryjny (2 kompanie inżynieryjne)
  BTR-80
25 Brygada Piechoty "György Klapka".
 • HQ
 • 1 batalion piechoty zmotoryzowanej (BTR-80A) - 3 kompanie piechoty (3 plutony, pluton ppk), bateria moździerzy 82mm
 • 2 batalion piechoty zmotoryzowanej (BTR-80A) - jw.
 • 11 batalion pancerny (T-72M1) - 2 kompanie po 3 plutony czołgów
 • 36 batalion ppanc (BRDM-2 9P148 z 9M111 Fagot lub 9M113 Konkurs) - 2 kompanie po 3 plutony
 • 101 batalion artylerii (haubice D-20 152 mm) - 2 baterie haubic
T-72M1
25/88 lekki batalion mieszany (powietrzno-szturmowy) - 3 kompanie piechoty (3 plutony, pluton ppk Metys), bateria moździerzy 82mm
37 pułk inżynieryjny "Ferenc Rákóczi II" - 2 kompanie inżynieryjne, kompania mostowa
12 pułk obrony przeciwlotniczej (zmodernizowane 2K12 Kub, i zestawy MANPADS Mistral)

Siły zbrojne Węgier posiadają także pewną ilość zakonserwowanych BMP-1, BM-21 Grad i 2S1 Goździk. Lotnictwo używa leasingowanych JAS-39 C/D Gripen, oraz śmigłowców Mi-8T/-17 i Mi-24.

Węgrzy używają wersji BTR-80, BTR-80A i BTR-80K oraz własnych modernizacji:

BTR-80M - ulepszona wersja z celownikiem dzienno-nocnym KM-1M, ulepszonym systemem ochrony ABC i zestawem radiowym Kronsberg 
BTR-80 MPAEJ - nieuzbrojony, bezwieżowy pojazd saperów
BTR-80 MPFJ - nieuzbrojony, bezwieżowy pojazd do usuwania przeszkód drogowych
BTR-80 MVJ - wóz zabezpieczenia technicznego
BTR-80 SKJ - ambulans
BTR-80 VSF - pojazd rozpoznania ABC


________________________________________________________________

Today we take a look at the armed forces of the last country from the Visegrad Group - Hungary. Hungarians have two active brigades: the 5th Infantry Brigade "Istvan Bocskai" and the 25th Infantry Brigade "György Klapka". The first is a light motorized infantry brigade with three battalions of motorized infantry on wheeled BTR-80 APC's, the second is a 'heavy'  brigade with two battalions of infantry on BTR-80A IFV's and one battalion of tanks equipped with T-72M1 tanks . Providing the fire support are 152 mm D-20 towed howitzers. The 11th battalion is the only tank battalion inthe Hungarian army. In total, Hungarians have 78 T-72M1 tanks, about 45 of them are stored, and about 600 BTR-80's, of which half is in active service.

5th Infantry Brigade "Istvan Bocskai" 
 • HQ
 • 3rd motorized infantry battalion (BTR-80's) - 3 infantry companies (3 platoons, an ATGM platoon with AT-4/5 Spigots/Spandrels), 82mm mortar battery 
 • 39th motorized infantry battalion (BTR-80's) - see above.
 • 62th motorized infantry battalion (BTR-80's) - as above
 • 24 reconnaissance battalion (BRDM-2's) - 2 companies, 3 platoons ea
 • Engineering battalion - 2 engineering companies, 3 platoons ea
25th Infantry Brigade "György Klapka"
 • HQ
 • 1st motorized infantry battalion (BTR-80A's) - 3 infantry companies (3 platoons, an ATGM platoon with AT-4/5 Spigots/Spandrels), 82mm mortar battery 
 • 2nd motorized infantry battalion (BTR-80A's) - see above.
 • 11th armored battalion (T-72M1's) - 2 companies (3 platoons ea.)
 • 36th ATGM battalion (BRDM-2's with AT-4/5 Spigots/Spandrels) - 2 companies (3 platoons ea)
 • 101st artillery battalion - 2 batteries of D-20 152mm towed howitzers.

25/88th light mixed battalion (air-assault) - 3 infantry companies (3 platoons, a ATGM platoon with AT-7 Saxhorn), 82mm mortar battery .
37th engineering regiment "Ferenc Rákóczi II" - 2 engineering companies, bridging company
12th AA regiment (modernized 2K12 Kubs, and Mistral MANPADS)

The armed forces of Hungary also have a certain amount of stored BMP-1's, BM-21's and 2S1 Carnations SPA. Aviation uses leased JAS-39 C/D Gripens and Mi-8T/-17 and Mi-24 helos.

Hungarians use the BTR-80, BTR-80A and BTR-80K versions and their own modifications:

BTR-80M - improved version with day-night KM-1M sight, improved NBC defense system and Kronsberg radio.
BTR-80 MPAEJ - unarmed, turretless engineering vehicle.
BTR-80 MPFJ - unarmed, turretless, obstacles clearing vehicle
BTR-80 MVJ - armoured recovery vehicle
BTR-80 SKJ - ambulance
BTR-80 VSF - NBC reconnaissance vehicle.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...