piątek, 10 lutego 2017

Czerwona planeta (3) - Red planet (3)

Krok 3: Teksturowanie powierzchni
Choroba młodej spowolniła prace nad niby-marsjańską makietą. Udało mi się jednak ukończyć kolejny krok, czyli teksturowanie powierzchni. Użyłem do tego gotowej szpachli gipsowej. Najpierw rozcieńczamy nieco szpachli wodą i smarujemy po całej powierzchni mdfu. Wsiąknie on w płytę i da podstawę do kolejnego kroku. Następnie bierzemy samą szpachlę i "dziobiemy" pędzlem pionowo w powierzchnię, dzięki czemu pozostanie na niej porowata tekstura. Przy tym kroku można jeszcze nieco rozcieńczyć szpachlę, jeśli chcemy aby tekstura była delikatniejsza. Ja wolałem bardziej kamienistą powierzchnię więc nie rozcieńczałem. Uważajcie żeby nie "dziobać" za dużo w jednym miejscu bo wtedy wychodzą wyraźne placki z gęstszą teksturą, co może wyglądać nieco nienaturalnie.

Z innych kwestii. Płyty bez wzgórz uległy nieco wygięciu. To zapewne wynika z tego że nie mam małą powierzchnię magazynową i leżały pionowo. Ale są na to sposoby. Druga kwestia - część większych wzgórz z papier-mache nieco odłazi od płyty przy krawędziach. Trzeba będzie zaszpachlować dodatkowo te szpary.

Step 3: Texturing the surface
My daughter's flu slowed the work on the quasi-Martian board down. But I managed to complete the next step, that is texturing the surface. I used ready made plaster filler. First, we dilute it with water and with a brush we smear it on the entire surface of the MDF. It penetrates the board and gives it a base for the next step. Then we take the filler and dab the surface vertically with the tip of brush, and a porous texture will appear on the board. In this step, you can still dilute the filler a bit, if you want the texture to be softer. I preferred a more rocky surface so I didn't dilute it. Be careful not to dab too much in one place because then you will have spots with a denser texture, which may look a bit unnatural.

Other issues. The boards without the hills warped a bit. This is probably due to the fact that I have a small storage space and stored them vertically. But there are ways to deal with that problem. The second issue - some of the larger papier-mache have come off slightly from the board at the edges. I'll need to fill all those gaps with filler.

Pomalowane rozcieńczoną szpachlą/Painted with diluted filler


Z dodaną teksturą/With added texture

Inspirację czerpałem z metody sławnego Mela "Terrain Tutora" Bose.
I drew the inspiration from the famous Mel "Terrain Tutor" Bose's method.

Następny krok - malowanie.
Next step - painting.

piątek, 13 stycznia 2017

Czerwona planeta (2) - Red planet (2)

Krok 2: Wzgórze. Bierzemy kawał styroduru i rysujemy sobie kształt wzgórza.  Należy pamiętać, że wzgórze ma być modułowe, czyli miejsca styku muszą mieć tę samą długość (u mnie 25 cm). Jeżeli chcemy mieć kolejne poziomy wycinamy dalej nowy kawałek tylko już mniejszy. Później za pomocą metalowej linijki skrobiemy sobie po krawędzi robiąc ładną fakturę skały (robi się bałagan). A jeszcze później bierzemy kamień (tak kamień, to wcale nie prawda że nie wolno traktować swojego terenu kamieniem. Tylko należy to robić, zanim się go zacznie używać :P) i robimy nim dodatkową nieregularną fakturę skały. Pozostaje tylko skleić poziomy razem i przykleić je do planszy. A następnie wypełnić szpachlą wszelkie dziury i szczeliny. Et voila.

Step 2: A Hill. We take a piece of styrofoam and draw a shape of a hill on it . Keep in mind that hill has to be modular, ie the contact points must have the same length (in my case 25 cm). If we need more levels we cut another piece but smaller this time. Later, using a metal ruler we scrape the edge of  the hil making a nice texture of rock (it gets messy). And next we use a rock (yes, a rock, it's not true that you can not treat your terrain with a rock. Only it should be done before you start to use that terrain: P) to make extra irregular rocky texture in the hills. It only remains to glue the levels together and attach them to the board. And then fill all the holes and crevices with spackle. Et voila.

Kilka inspiracji. A few inspirations
https://www.youtube.com/watch?v=Xok2tqBEhvQ
https://www.youtube.com/watch?v=TlEcHkZLxiA

Podstawowy kształt

Jedna z możliwych konfiguracji

Druga z możliwych konfiguracji
I trzecia
Faktura wzgórza


piątek, 30 grudnia 2016

Czerwona planeta - projekt terenowy/Red planet - terrain project

Oto początek mojego najnowszego projektu terenowego. Teren w stylu czerwonej planety do gier w skali 6-15mm. Stworzony z sześciu modułów z mdfu w rozmiarach 60x60 cm dla łatwego przechowywania, transportu i zmieniania pola gry (koncept podobny do Realms of Battle Głównego Wydawcy).
Krok 1: Aby przełamać monotonię planszy, zrobiłem niewielkie pagórki i nierówności terenu z papier-mache.

The begining of my latest terrain project. An 6-15mm red planet board. Made from six 60x60cm mdf boards for easy storage, transportation and customization of the game area (concept similar to GW Realms of Battle). 
Step 1: To break the boards uniformity I made some hillocks from paper-mache.


Bazowe klocki


Po nałożeniu pulpy


Tu będzie góra


Pagórki


W założeniu mają być to wydmy.

Ciąg dalszy nastąpi jak to wszystko wyschnie.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...