poniedziałek, 23 sierpnia 2021

Zealand 1985 - recenzja/Zealand 1985 - review

Potencjalna inwazja na Danię przez siły (Ludowego) Wojska Polskiego to temat bliski mojemu hobbystycznemu sercu i stanowi jeden z nadal niedokończonych projektów wargamingowych (do emerytury może zdążę 😉). Kiedy więc doszły mnie słuchy o wydaniu przez polskie wydawnictwo Taktyka i Strategia (TiS) planszowej gry wojennej traktującej o tym temacie postanowiłem przyjrzeć się temu bliżej. 99 zł (z przesyłką) później stałem się posiadaczem gry, którą teraz Wam zaprezentuję.

The potential invasion of Denmark by the forces of the Polish (People's) Army is a topic close to my hobby heart and is one of the yet unfinished wargaming projects (maybe I will have time after I retire😉). So when I heard that the Polish game publisher Taktyka i Strategia (TiS) is creating a board wargame about this topic, I decided to take a closer look at it. 99 PLN (about 25$, with postal costs to Poland) later I got the copy of the game, and I will present it to you now.
wtorek, 6 kwietnia 2021

Rosomaki 15mm w kosmoosie! WIP- 15mm Wolverines in spaace! WIP

W skali 15mm gram w głownie w sf. Ale w ramach wspierania polskich producentów figurek nabyłem kiedyś od Terenów do Gier modele polskich Rosomaków - czyli kołowych transporterów piechoty. Tak sobie leżały, aż w końcu postanowiłem że przerobię je na wersję sf jako transportowce lekkiej piechoty Rzeczypospolitej Wschodnioeuropejskiej. 

In 15mm scale, I play mainly sf. But in order to support the local miniature producers, I once bought from Terrains4Games minis of Polish Wolverines- i.e. wheeled IFVs. And they were gathering dust, so I finally decided that I will convert them to a futuristic version as light IFVs of the Eastern European Commonwealth.

poniedziałek, 28 grudnia 2020

Clan Invasion kickstarter - Battle for Tukkayid Map Pack

W kolejnej odsłonie prezentacji kickstarterowego dobra z Clan Invasion, oto nowy zestaw map do BattleTecha przedstawiający pola bitew tytanicznego starcia ComStaru i Klanów na Tukkayid w 3052 roku, które miało rozstrzygnąć losy całej Inwazji. 

In the next installment of the Clan Invasion kickstarter goodies review, I give you the new set of maps for BattleTech presenting the battlefields of the titanic clash between ComStar and the Clans on Tukkayid in 3052, which was to decide the fate of the entire Invasion.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...