poniedziałek, 28 grudnia 2020

Clan Invasion kickstarter - Battle for Tukkayid Map Pack

W kolejnej odsłonie prezentacji kickstarterowego dobra z Clan Invasion, oto nowy zestaw map do BattleTecha przedstawiający pola bitew tytanicznego starcia ComStaru i Klanów na Tukkayid w 3052 roku, które miało rozstrzygnąć losy całej Inwazji. 

In the next installment of the Clan Invasion kickstarter goodies review, I give you the new set of maps for BattleTech presenting the battlefields of the titanic clash between ComStar and the Clans on Tukkayid in 3052, which was to decide the fate of the entire Invasion.

wtorek, 1 grudnia 2020

Clan Invasion kickstarter - gadżety/ Clan Invasion kickstarter - gadgets

JEEEST!! W końcu dojechała paczka z pierwszą falą Kickstartera BattleTech Clan Invasion! Mimo opóźnień związanych z wirusem CGL dostarczył w całości to co miało się znaleźć w tej części zobowiązania. Najbliższe kilka postów dotyczyć więc będzie elementów jakie dostałem w swojej paczce, bo zmieścić wszystko w jednym poście byłoby trudno i TL/DR. Zobaczmy zatem co przyjechało i czy wszystko spełnia oczekiwania. Zaczniemy od drobiazgów i gadżetów, aby powoli przechodzić do sedna.

IT'S HERE!! The package with the first wave of BattleTech Clan Invasion Kickstarter finally arrived! Despite the delays associated with the virus, CGL delivered in full what was to be included in this part of the commitment. The next few posts will concern the stuff I got in my package, because it would be difficult to put everything in one post and TL / DR. So let's see what has arrived and whether everything met the expectations. We will start with small things and swag in order to slowly get to the bottom line.

poniedziałek, 2 listopada 2020

Buduję miasto w 6mm - Tory kolejki monorail Red Vectors/Building a 6mm city - Red Vectors monorail track

Dziś krótko o kolejnym elemencie terenu do mojego futurystycznego miasta w 6mm, a mianowicie o torach miejskiej kolejki monorail od Red Vectors/Minibits.

Today I'll show you another terrain element for my futuristic 6mm city, namely the municipal monorail railway tracks of the  from Red Vectors / Minibits.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...