środa, 6 grudnia 2017

Budynki w skali 6mm od Tereny do Gier/6mm buildings from Terrains4Games


Z okazji ostatniego zlotu BattleTechowców w Warszawie pożyczyliśmy od zaprzyjaźnionej firmy Tereny do Gier prototypy ich miejskich budynków w skali 6mm. Chciałbym je Wam pokrótce przedstawić.
On the last BattleTech Polish mini-con in Warsaw, we borrowed prototypes of 6mm urban buildings from a friendly company Terrains4Games. I would like to briefly introduce you to them.

środa, 22 listopada 2017

Dania '86 siły lotnicze UW/Denmark '86 WP air forces

W dzisiejszej odsłonie projektu zajmiemy się siłami lotniczymi Układu Warszawskiego które mogłyby wziąć udział w hipotetycznym konflikcie nad Danią.

Today, we will address the aviation forces of the Warsaw Pact, that could take part in the hypothetical conflict over Denmark.

Lim-6biswtorek, 26 września 2017

Dania '86 - siły lotnicze NATO/Denmark '86 NATO air forces

W kolejnej części projektu popatrzymy na jednostki lotnicze obu stron. Na początek NATO.
In the next part of the project, we'll take a look at the air forces of both sides. NATO will go first.
F-35 Draken
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...