piątek, 10 lutego 2017

Czerwona planeta (3) - Red planet (3)

Krok 3: Teksturowanie powierzchni
Choroba młodej spowolniła prace nad niby-marsjańską makietą. Udało mi się jednak ukończyć kolejny krok, czyli teksturowanie powierzchni. Użyłem do tego gotowej szpachli gipsowej. Najpierw rozcieńczamy nieco szpachli wodą i smarujemy po całej powierzchni mdfu. Wsiąknie on w płytę i da podstawę do kolejnego kroku. Następnie bierzemy samą szpachlę i "dziobiemy" pędzlem pionowo w powierzchnię, dzięki czemu pozostanie na niej porowata tekstura. Przy tym kroku można jeszcze nieco rozcieńczyć szpachlę, jeśli chcemy aby tekstura była delikatniejsza. Ja wolałem bardziej kamienistą powierzchnię więc nie rozcieńczałem. Uważajcie żeby nie "dziobać" za dużo w jednym miejscu bo wtedy wychodzą wyraźne placki z gęstszą teksturą, co może wyglądać nieco nienaturalnie.

Z innych kwestii. Płyty bez wzgórz uległy nieco wygięciu. To zapewne wynika z tego że nie mam małą powierzchnię magazynową i leżały pionowo. Ale są na to sposoby. Druga kwestia - część większych wzgórz z papier-mache nieco odłazi od płyty przy krawędziach. Trzeba będzie zaszpachlować dodatkowo te szpary.

Step 3: Texturing the surface
My daughter's flu slowed the work on the quasi-Martian board down. But I managed to complete the next step, that is texturing the surface. I used ready made plaster filler. First, we dilute it with water and with a brush we smear it on the entire surface of the MDF. It penetrates the board and gives it a base for the next step. Then we take the filler and dab the surface vertically with the tip of brush, and a porous texture will appear on the board. In this step, you can still dilute the filler a bit, if you want the texture to be softer. I preferred a more rocky surface so I didn't dilute it. Be careful not to dab too much in one place because then you will have spots with a denser texture, which may look a bit unnatural.

Other issues. The boards without the hills warped a bit. This is probably due to the fact that I have a small storage space and stored them vertically. But there are ways to deal with that problem. The second issue - some of the larger papier-mache have come off slightly from the board at the edges. I'll need to fill all those gaps with filler.

Pomalowane rozcieńczoną szpachlą/Painted with diluted filler


Z dodaną teksturą/With added texture

Inspirację czerpałem z metody sławnego Mela "Terrain Tutora" Bose.
I drew the inspiration from the famous Mel "Terrain Tutor" Bose's method.

Następny krok - malowanie.
Next step - painting.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...