piątek, 25 maja 2018

Pyrkon 2018

No i po Pyrkonie. Tradycyjnie jest to miejsce w którym można spotkać osoby przebrane fajnie, osoby przebrane dziwnie, oraz osoby które powinny wiedzieć, że czarny aż tak bardzo to nie wyszczupla :P.  Rośnie też liczba facetów przebranych za kobiety - takie czasy pewnie :D. Czyli miejsce, gdzie każdy dziwak, geek i nerd może być sobą - pewnie dlatego czuję się tam na miejscu. :D. Tradycyjnie jest to także miejsce corocznych spotkań ekipy www.solaris7.pl, czyli naszej battletechowo-fullthrustowo-małoskalowo wargamingowej braci. I o tym będzie dzisiejszy wpis.

And so the Pyrkon convention is over. Traditionally, it's a place where you can meet people dressed up cool, people dressed up strangely, and people who should know that black does not slim so much: P. There is also a growing number of guys dressed up as women - such times probably. :D So a place where every weirdo, geek and nerd can be themselves - probably that's why I feel there where I belong :D. Traditionally, this is also the place of the annual meetings of the www.solaris7.pl team, our BattleTech-FullThrust-smallscale wargaming band. And in today's entry I'll tell you all about it.


Jakoś się wyklepie.../We'll hammer it out somehow...

wtorek, 22 maja 2018

Lisowczyk

Nie, nie zacząłem bawić się w Ogniem i Mieczem ;). Lisowczyk to nazwa bojowego wozu piechoty o napędzie antygrawitacyjnym używanego przez siły desantowe Rzeczypospolitej WschodnioEuropejskiej w XXIII wieku. Zapraszam do krótkiego opisu modelu i malowania.

No, I did not start playing By Fire and Sword;). Lisowczyk is the name of a grav IFV used by the airborne (spaceborne?) forces of the Eastern European Commonwealth in the 23th century. Here's a brief description of the model and painting.
Desant RWE podczas rebelii na Nowej Odessie/ EEC forces during the New Odessan insurgency


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...