piątek, 11 marca 2016

Projekt Modern Spearhead - Chiny

Zainspirowany pewną książką (całkiem przyjemna lektura), postanowiłem wykombinować także orbat dla wojsk Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (ChALW). Nie jest to bynajmniej łatwe zadanie, gdyż po pierwsze nie czytam po chińsku, po drugie źródła nie są szeroko dostępne. Cóż, zadziałamy z tym co mamy. W końcu to tylko dla celów gry. Dane będę uzupełniał na bieżąco. Na razie zajmę się wojskami typowo lądowymi. Chińskich marines szturmujących Tajwan chwilowo odpuszczam.
Chiny mają 18 Grup Armii w 7 okręgach wojskowych

 • OW Shenyang - 16, 39 (szybkiego reagowania), 40 GA
 • OW Pekin - 27, 38 (szybkiego reagowania), 65 GA
 • OW Lanzhou - 47, 21 GA
 • OW Chengdu - 13, 14 GA
 • OW Jinan - 20, 26, 54 (desantowa) GA
 • OW Kanton - 41, 42 GA (desantowe), 15 GA (powietrzno-desantowa)
 • OW Nankin - 1, 12, 31 GA (desantowe)

Każda z nich jest porównywalna strukturą do zachodniego korpusu. Największe jednostki w ramach Grupy Armii to dywizje. W Grupie Armii będzie zatem ok 2-5 dywizji lub brygad, brygada obrony plot, dywizja/brygada artylerii, pułk inżynieryjny, brygada lotnictwa armijnego. Oczywiście skład poszczególnych Grup może się różnić. Na 2013 ChALW składała się z 14 dywizji piechoty, 16 brygad piechoty, 10 dywizji piechoty zmechanizowanej, 21 brygad piechoty zmechanizowanej, 5 dywizji pancernych, 11 brygad pancernych, 2 dywizji artylerii, 17 brygad artylerii, 3 dywizje powietrzno-desantowe, 2 dywizje desantowe, 3 brygady desantowe, 21 brygad obrony przeciwlotniczej.

Dywizja na ogół składa się z trzech pułków jego podstawowego składnika (czyli w dywizji pancernej, trzech pułków pancernych), i jednego odpowiednika (czyli w dywizji pancernej, zmechanizowany pułk piechoty), a także pułku artylerii, i batalionu obrony powietrznej (czasami nawet pułku), a także oddziałów łączności, inżynieryjnych, rozpoznawczych i innych jednostek wsparcia. Pułk ma zazwyczaj trzy bataliony, wraz z organicznymi jednostkami wsparcia. 

Chiny, z początkiem XXI wieku rozpoczęły także przekształcanie wielu dywizji w brygady. Nie ma to na celu zastąpienia wszystkich dywizji, ma jednak zapewnić ChALW nowe, bardziej elastyczne działanie. Chińska brygada ma więcej jednostek bojowych niż wsparcia, prawdopodobnie ze względu na niechęć do powielania dużych oddziałów wsparcia dostępnych w strukturach dywizji. Typowa brygada pancerna ma cztery bataliony pancerne i po jednym z zmechanizowanej piechoty, artylerii i obrony powietrznej. Wzór ten odnosi się do także do brygad zmechanizowanej piechoty, zmotoryzowanej piechoty i artylerii (cztery bataliony artylerii i jeden artylerii ppanc). Wiele jednostek piechoty, których podstawowym środkiem transportu były ciężarówki, zaczęto mechanizować, za pomocą kołowych transporterów opancerzonych/KBWP.


Dywizja pancerna
 • HQ
 • 3 pułki pancerne
 • pułk piechoty zmechanizowanej
 • pułk artylerii
 • pułk artylerii plot 
 • batalion ppanc (pluton niszczycieli czołgów, 3 plutony nośników ppk)
 • batalion inżynieryjny
 • batalion WRE
Dywizja zmechanizowana/zmotoryzowana
 • HQ
 • 3 pułki piechoty 
 • pułk pancerny
 • pułk artylerii
 • pułk artylerii plot 
 • batalion inżynieryjny
 • batalion WRE
Brygada pancerna
 • HQ
 • 4 bataliony pancerne
 • 1 batalion piechoty zmechanizowanej
 • batalion ppanc (pluton niszczycieli czołgów/dział ppanc, 3 plutony nośników ppk)
 • batalion artylerii
 • batalion plot
 • batalion inżynieryjny
Brygada zmechanizowana/zmotoryzowana
 • HQ
 • 4 bataliony piechoty zmechanizowanej/zmotoryzowanej
 • 1 batalion pancerny
 • batalion ppanc (pluton niszczycieli czołgów/dział ppanc, 3 plutony nośników ppk)
 • batalion artylerii
 • batalion plot
 • batalion inżynieryjny
Brygada artylerii (samodzielna)
 • HQ
 • 4 bataliony artylerii
 • 1 batalion artylerii rakietowej 
 • 1 batalion artylerii ppanc (3 plutony samobieżnych wyrzutni ppk/niszczycieli czołgów/dział ppanc)
 • pluton plot. (Type 95 AA)
Pułk pancerny
 • HQ
 • 3 bataliony pancerne
 • batalion piechoty zmechanizowanej
 • batalion ppanc (pluton niszczycieli czołgów/dział ppanc, 3 plutony nośników ppk)
 • batalion plot 
Pułk piechoty zmechanizowanej/zmotoryzowanej
 • HQ
 • 3 bataliony piechoty zmechanizowanej/zmotoryzowanej
 • batalion pancerny
 • bateria haubic 122mm
 • kompania moździerzy 120mm (2 baterie)
 • batalion ppanc (pluton niszczycieli czołgów/dział ppanc, 3 plutony nośników ppk)
 • bateria wyrzutni rakietowych 130mm
 • batalion plot 
Pułk artylerii
 • HQ
 • batalion haubic 122mm (3 baterie)
 • batalion haubic 152mm (3 baterie)
 • batalion wyrzutni rakietowych (3 baterie)
 • pluton plot (Type 95)
Pułk przeciwlotniczy
 • batalion dział 35mm lub 57mm (4 baterie)
 • batalion dział 25mm lub 37mm  (3 baterie)
 • batalion MANPADS lub SAM (3 baterie)
Batalion pancerny
 • HQ
 • 3 kompanie pancerne (3 plutony czołgów)
Batalion piechoty zmechanizowanej
 • HQ
 • 3 kompanie piechoty zmechanizowanej (3 plutony każda)
 • kompania moździerzy 120mm (2 baterie)
 • pluton ppk
 • pluton plot 
 • kompania rozpoznawcza (3 plutony)
Batalion piechoty zmotoryzowanej - przewożony na ciężarówkach
 • HQ
 • 3 kompanie piechoty (po 3 plutony)
 • kompania wsparcia (pluton HMG, pluton plot (działka 25mm lub MANPADS), pluton ppk i 3 baterie moździerzy 82mm)
 • kompania rozpoznawcza (3 plutony)
Batalion artylerii/artylerii plot
 • HQ
 • 3 baterie haubic/wyrzutni rakietowych/dział plot/wyrzutni SAM (po 6 dział/wyrzutni rakietowych)
 • pluton rozpoznania w jednostkach artylerii
Czołgi
Najnowszym rodzajem czołgu w ChALW jest Type 99 (ZTZ-99) i jego najnowsze odmiany Type 99A (z aktywnym systemem obrony i ulepszonym pancerzem) i Type 99A2 (podobno dostosowanym do sieciocentrycznego pola walki). Na koniec 2015 Chiny posiadały 16 batalionów czołgów Type 99 i 4 Type 99A. Jednakże trzon sił pancernych ChALW stanowią czołgi Type 96 (31 batalionów) i Type 96A (36 batalionów). W służbie znajduje się jeszcze ok. 500 czołgów Type 88, oraz ok 2500 starych czołgów Type 59 różnych odmian (36 batalionów Type 59/Type 59-1, 16 batalionów Type 59-2 i 17 batalionów Type 59D), czyli chińskiej kopii T-54.

Type 99
Type 96Type 80/88

Lekkie czołgi ZTD-05Type 63 i  Type 63A chwilowo pomijam bo to pływające czołgi do desantowania Tajwanu.

BWP
Najnowszym BWP w ChALW jest ok 500 sztuk ZBD-04 i jego ulepszona wersja ZBD-08 (50 sztuk). ZBD-2000 i ZBD-05 to pływające BWP dla wojsk desantowych. Podstawą jest jednak nadal BWP Type 86 w kilku odmianach, czyli lokalna kopia BWP-1.

ZBD-04 prócz wersji BWP, występuje także jako:
 • nośnik haubicy 122mm (SH3)
ZBD-08 prócz wersji BWP, występuje także jako:
 • transporter opancerzony (z wkm 12,7mm)
 • samobieżny moździerz 120mm PLZ-05A, (coś jak rosyjska Nona)
 • nosiciel ppk AFT-10 (rakiety HJ-10, chiński klon Spike NLOS o zasięgu zmniejszonym do 10km)
 • nosiciel rakietowego zestawu plot (brak danych)
 • wóz rozpoznania (brak danych)
 • wóz dowodzenia (z wkm 12,7mm)
ZBD-04

Type 86 występuje w wersjach
 • WZ-501 - niemal identyczna kopia BMP-1 (z rakietami HJ-73 czyli kopią Malutkiej)
 • WZ-501A (Type 86-1) - uzbrojony w chińską kopię 25mm Bushmastera M242
 • Type 86G - uzbrojony w działko 30mm i HJ-73
 • WZ-504 - nosiciel ppk HJ-73
 • WZ 505 - ambulans
 • WZ 506 - wóz dowodzenia
ZLC-2000 (ZBD-03) to BWP przeznaczony dla sił powietrzno-desantowych (chiński odpowiednik BMD). Występuje w wersjach:
 • BWP uzbrojony w działko 30mm i ppk HJ-73C
 • wóz dowodzenia
 • nosiciel ppk HJ-8
KTO
Transportery opancerzone to kołowe ZBL-09 oraz Type 90/92 (także w wersji KBWP) i gąsiennicowe Type 89 i bardzo duża ilość starszych Type 63.
ZBL-09 prócz wersji KBWP uzbrojonej w działko 30mm, występuje także w wersji:
 • KTO (ZSL-09 z wkm 12,7mm), 
 • WWO (ZTL-09 z działem 105mm), 
 • wóz dowodzenia, 
 • wóz rozpoznawczy, 
 • nośnik haubicy 122mm (PLL-09), 
 • wóz ewakuacji technicznej, 
 • wóz z armatą plot (6 lufowa 30mm, 4 rakiety FN-6/16)
 • wóz z armatą plot (35mm - brak danych)
 • nośnik haubicy 155mm (brak danych)
 • nośnik dwulufowego moździerza 120mm (a'la AMOS - brak danych)
Type 90/92 (ZSL-92) występuje w wersjach:
 • KTO (z wkm 12,7mm)
 • KBWP (z działkiem 25mm)
 • działo samobieżne PTL-02 (z działem 100mm)
 • samobieżny moździerz 120mm PLL-05
 • nosiciel ppk Type 92B (w wersji WZ550 4x4 z pociskami HJ-9)
 • FLV-1 - nosiciel MANPADS z rakietami QW-1 
 • Yi-Tian - nosiciel MANPADS z rakietami TY-90
 • wóz dowodzenia
 • wóz rozpoznawczy
 • ambulans
 • wóz ewakuacji technicznej
Type 89 (ZSD-89) występuje w wersjach:
 • TO (z wkm 12,7mm)
 • BWP (z działkiem 25mm)
 • nosiciel ppk ZDF-89 (z pociskami HJ-8)
 • nosiciel MANPADS (z rakietami plot HN-6)
 • wóz dowodzenia
 • ambulans
 • wóz ewakuacji technicznej
 • wóz rozpoznania dla artylerii
 • wóz rozpoznania z radarem
 • wóz minowania narzutowego (GBL-130)
Type 63 występuje w wersjach:
 • TO (z wkm 12,7mm)
 • wóz dowodzenia
 • ambulans
 • Type 70 (WZ-302) nośnik haubicy 122mm Type 54 (chińska kopia M-30)
 • Type 70 (WZ-303) wyrzutnia rakiet 107mm (zapewne wycofane ze służby)
 • nośnik 25mm działa plot Type 87 
ZBL-09
Type 90/92
Type 89
Type 63
Artyleria samobieżna lufowa
Samobieżna artyleria to 276 sztuk najnowszej haubicy 155mm PLZ-05 (rozmieszczenie na 2012) i starszej PLZ-45. Kaliber 122mm reprezentuje samobieżna haubica PLZ-07. Taką samą haubicę osadzono na kadłubie ZBL-09 tworząc PLL-09. Z kolei PCL-09 to haubica 122mm na podstawie ciężarówki (taki chiński Kryl). W służbie są jeszcze starsze haubice 122 mm PLZ-89Type 83 kalibru 152mm i Type 70 (WZ-302) - patrz wpis o transporterze Type 63.

PLZ-05
Type 83
Artyleria rakietowa
Nowoczesne zestawy to PHL03/Type 03, czyli chiński odpowiednik BM-30 Smiercz, i jej wcześniejszy model, służący w niewielkiej ilości PHL96.
Starsze modele to PHZ89/Type 89, będącej rozwinięciem wyrzutni Type 81/90, czyli kopii BM-21 Grad, i Type 82 z rakietami kalibru 130mm (istnieje wersja zamontowana na transporterze Type 85)

Wyrzutnie rakiet kalibru 107mm Type 63 i jej zamontowana na ciężarówce wersja Type 81, mogą znajdować się jeszcze na wyposażeniu wojsk powietrzno-desantowych.

Type 89
Artyleria holowana
Holowana artyleria to Type 66, czyli chińska kopia 152mm haubicy D-20, Type 83, 86 i 96, czyli chińska kopia 122mm haubicy D-30 i Type 59, czyli chińska kopia 130mm działa M-46, oraz jej następca 152mm działo Type 83. PLL-01 (czyli chińska kopia haubicy GC-45 Gerarda Bulla), występuje w niewielkiej ilości. Holowane działa występują w dużej ilości z samodzielnych brygadach i dywizjach artylerii (działa 130mm wyłącznie).

W służbie mogą także znajdować się jeszcze starsze działa ppanc kalibru 85mm Type 56 (chińska kopia D-44), ale zostały one zastąpione przez 100mm działa ppanc Type 73 i Type 86

Artyleria przeciwlotnicza
Samobieżne zestawy przeciwlotnicze to przede wszystkim PGZ-95 (Type-95) z poczwórnymi działkami 25mm i czterema rakietami krótkiego zasięgu QW-2. Zestaw Type 80 to chiński odpowiednik ZSU-57-2 z 57mm działami Type 59, czyli chińską kopią S-60.

Type 87 to 25mm zestaw plot. będący chińskim odpowiednikiem ZU-23-2, zaś Type 90 to 35mm zestaw będący chińską kopią Oerlikona GDF-2. Istnieje także zmotoryzowana wersja dział Type 90 - CSSA-1.

Przeciwlotnicze zestawy rakietowe
HQ-7 to chińska kopia francuskiego zestawu Crotale. Dostępne są także ulepszone wersje HQ-7A i HQ-7B na podwoziu 6x6. LY-60 to zestaw z chińską kopią włoskiego pocisku Aspide. Z kolei HQ-17 to skopiowana i zmodyfikowana przez Chińczyków wersja rosyjskiego zestawu Tor (SA-15 Gauntlet).

Zestawy MANPADS to FN-6/16 (HN-6) (także wersja FB-6A, czyli taki chiński Avenger), HN-5 i HN-5B to odpowiedniki Strieły-2 i Strieły-3 (HN-5C to 8 rakiet na pojeździe 4x4) i jego następcy QW-1/2/3/4 będące odpowiednikami Igły-1, Stingera i Mistrala.

Pojazdy inżynieryjne.
Type 653 to wóz zabezpieczenia technicznego na podstawie czołgu Type 69.
Type 74 to wyrzutnia rakiet minujących kal 284mm.
Type 762 to wóz rozminowujący w stylu amerykańskiego Assault Breachera.
Type 79 to starszy odpowiednik ww.
Type 82 to pojazd inżynieryjny
Type GCZ110 kolejny pojazd inżynieryjny na podstawie czołgu Type 79.
Type GCZ111 to pojazd inżynieryjny dla wojsk desantowych
Type 90-II to wóz zabezpieczenia technicznego na podstawie czołgu Type 88.

Pojazdy zwiadowcze
VN3 to lekki pojazd zwiadowczy, będący odpowiednikiem francuskiego VABa czy rosyjskiego Tigra. Jako pojazdy zwiadowcze służą zwykle transportery opancerzone Type 92, czy ZBL-09.

Dla tak wielkiej armii nie w sposób jest przygotować konkretnego orbatu czy TO&E. Mam nadzieję że udało mi się chociaż stworzyć pewne "klocki" z których będzie można zbudować zarówno nowoczesną brygadę pancerną jak i starego typu dywizję piechoty używającą skopiowanego od Sowietów uzbrojenia.
________________________________________________________________

Inspired by a book, I decided to check out the orbat for troops of the Chinese People's Liberation Army. This was not a easy task, firstly because I do not read Chinese, secondly sources for it are not widely available. Well, we'll act with what we have. It's just for gaming purposes. Data will be supplemented on a regular basis. For now, I will deal just with ground forces. I'll deal with Chinese marines storming Taiwan later. Check for links in the Polish version.

China has 18 Army Groups in 7 Military Districts

Shenyang MD - 16, 39 (rapid response), 40 AG
Beijing MD - 27, 38 (rapid response), 65 AG
Lanzhou MD - 47, 21 AG
Chengdu MD - 13, 14 AG
Jinan MD- 20, 26, 54 (amphibious) AG
Guangzhou MD- 41 (amphibious), 42 AG (amphibious), 15 AG (airborne)
Nanjing MD - 1, 12, 31 AG (amphibious)

Each AG is comparable to the western corps. The largest units within the Army Group are divisions. The Army Group will thus be about 2-5 divisions or brigades, brigade AA defense, and artillery division/brigade, an engineering regiment, and an army aviation brigade. Of course, the composition of individual AGs may vary. In 2013 the PLA consisted of 14 infantry divisions, 16 infantry brigades, 10 mechanized infantry divisions, 21 mechanized infantry brigades, 5 armored divisions, 11 armored brigades, 2 artillery divisions, 17 artillery brigades, 3 airborne divisions, 2 amphibious divisions, 3 amphibious brigades, 21 AA brigades.


A division generally consists of three regiments of its primary ingredient (ie in an armored division, three armored regiments), and one equivalent (ie in an armored division, a mechanized infantry regiment), as well as an artillery regiment, and an  battalion  (sometimes even a regiment) , as well as communication, engineering, reconnaissance and other support units. A regiment usually has three battalions, along with support units.

At the beginning of the 21st century a process of conversion of a number of divisions to brigades began in the PLA. This will not replace all divisions, however, it ensures new, more flexible operational abilities for the PLA. Chinese brigade has more combat than support units , probably due to the reluctance to reproduce the large support units available in divisions. A typical armored brigade has four armored battalions and one mechanized infantry, artillery and air defense battalion. Same formula applies to mechanized infantry, motorized infantry and artillery brigades (four artillery battalions and one AT artillery battalion). Many infantry units, whose primary means of transport was the truck, began to mechanize, using wheeled armored personnel carriers/infantry fighting vehicles.

Armored division
 • HQ
 • 3 armored regiments
 • mechanized infantry regiment
 • artillery regiment
 • AA regiment 
 • anti-tank battalion (platoon of tank destroyers/AT guns, 3 platoons of ATGM carriers)
 • engineering battalion
 • EW battalion 
Mechanized/motorized infantry division 
 • HQ
 • 3 infantry regiments
 • armored regiment
 • artillery regiment
 • anti-tank battalion (platoon of tank destroyers/AT guns, 3 platoons of ATGM carriers)
 • AA regiment 
 • engineering battalion
 • EW battalion 
Armored brigade
 • HQ
 • 4 armored battalions
 • 1 mechanized infantry battalion
 • anti-tank battalion (platoon of tank destroyers/AT guns, 3 platoons of ATGM carriers)
 • artillery battalion
 • AA battalion 
 • engineering battalion
Mechanized/motorized infantry brigade
 • HQ
 • 4 battalions of mechanized/motorized infantry 
 • 1 armored battalion
 • anti-tank battalion (platoon of tank destroyers/AT guns, 3 platoons of ATGM carriers)
 • artillery battalion
 • AA battalion 
 • engineering battalion 
Artillery brigade (independent)
 • HQ
 • 4 artillery battalions
 • 1 rocket artillery battalion
 • 1 anti-tank artillery battalion (3 platoons of ATGM carriers/tank destroyers/AT guns)
 • AA platoon (Type 95 AA)
Armored regiment
 • HQ
 • 3 armored battalions
 • mechanized infantry battalion
 • anti-tank battalion (platoon of tank destroyers/ AT guns, 3 platoons of ATGM carriers)
 • AA battalion 
Mechanized/motorized infantry regiment 
 • HQ
 • mechanized/motorized infantry battalions 
 • armored battalion
 • 122mm howitzers battery
 • 120mm mortar company (2 batteries)
 • anti-tank battalion (platoon of tank destroyers/AT guns, 3 platoons of ATGM carriers)
 • 130mm rocket launchers battery 
 • AA battalion 
Artillery regiment
 • HQ
 • battalion of 122mm howitzers (3 batteries)
 • battalion of 152mm howitzers (3 batteries)
 • rocket launcher battalion (3 batteries)
 • AA platoon (Type 95)
AA regiment
 • HQ
 • 35mm or 57mm AA guns battalion (4 batteries)
 • 25mm or 37mm AA guns battalion (3 batteries)
 • MANPADS or SAM battalion (3 batteries)
Armored battalion
 • HQ
 • armored companies (3 tank platoons)
Mechanized infantry battalion
 • HQ
 • 3 mechanized infantry companies (3 platoons ea.)
 • 120mm mortar company (2 batteries)
 • ATGM platoon
 • AA platoon
 • recon company (3 platoons)
Motorized infantry battalion - transported on trucks
 • HQ
 • 3 infantry companies (3 platoons ea)
 • support company  (HMG platoon, AA platoon (25mm guns or MANPADS), ATGM platoon and 3 batteries of 82mm mortars)
 • recon company (3 platoons)
Artillery/AA battalion 
 • HQ
 • 3 batteries of howitzers/rocket launchers/AA guns/SAM launchers (6 guns/launchers ea)
 • recon platoon in artillery units
Tanks
The newest type of tank in PLA is the Type 99 (ZTZ-99) and its latest variant Type 99A (with active defense system and improved armor) and Type 99A2 (supposedly adapted to the network-centric battlefield). At the end of 2015 China had 16 battalions of Type 99 tanks and 4 of Type 99As. However, the core of PLA armored forces are the Type 96 tanks (31 battalions) and Type 96A (36 battalions). There are still approx. 500 of Type 88 tanks and about 2,500 of old Type 59 (a Chinese copy of the T- 54) tanks in different versions (36 battalions of Type 59/ Type 59-1, 16 battalions of Type 59-2  and 17 battalions of Type 59D), in service.

I'm temporarily skipping the ZBD-05, Type 63 and Type 63A light tanks because they're amphibious tanks for assaulting Taiwan.


IFV's

The newest IFV in PLA is the ZBD-04 (about 500 units) and its improved version the ZBD-08 (50 units). The ZBD-2000 and ZBD-05 are amphibious IFV's for the marines. The main IFV is still the Type 86 (a local BMP-1 copy) in several varietiesThe  ZBD-04 also has versions as:

 • medium howitzer 122mm (SH3)

The ZBD-08 also has versions as:
 • armored personnel carrier (armed with a 12.7mm HMG)
 • PLZ-05A, a self-propelled 120mm mortar (something like the Russian Nona)
 • AFT-10 ATGM carrier (with HJ-10 missiles, the Chinese clone of Spike NLOS with range reduced to 10km)
 • AA missile carries (unknown)
 • recon vehicle (unknown)
 • command vehicle (armed with a 12,7mm HMG)
The Type 86 is available in versions:

 • WZ-501 - an almost identical copy of the BMP-1 (with HJ-73 missiles, a copy of AT-3 Sagger)
 • WZ-501A (Type 86-1) - armed with a Chinese copy of the 25mm Bushmaster M242
 • Type 86G - armed with a 30mm cannon and HJ-73 ATGMs
 • WZ-504 - ATGM carrier with HJ-73s
 • WZ 505 - ambulance
 • WZ 506 - command vehicle

The ZLC-2000 (ZDB-03) is a IFV designed for airborne forces (the Chinese equivalent of a BMD). It is available in versions:

 • an IFV armed with a 30mm cannon and HJ-73C ATGMs
 • command vehicle
 • ATGM carrier with HJ-8s
APCs

The armored personnel carriers in PLA are the wheeled ZBL-09 and Type 90/92 (also available as wheeled IFVs) and the tracked Type 89 and a very large number of the older tracked Type 63.The ZBL-09 versions are:
 • IFV armed with a 30mm cannon,
 • APC (ZSL-09 with 12.7mm HMG)
 • tank destroyer (ZTL-09 armed with a 105mm cannon)
 • command vehicle
 • recon vehicle
 • 122mm 
  howitzer carrier (PLL-09)
 • engineering vehicle
 • AA vehicle (six barrel 30mm cannons, 4 FN-6/16 missiles)
 • AA vehicle (35mm - unknown)
 • 155mm howitzer carrier (unknown)
 • twin barrelled 120mm mortar carrier (a'la AMOS - unknown)
The Type 90/92 (ZSL-92) is available in versions:
 • APC (with 12.7mm HMG)
 • IFV (with 25mm cannon)
 • PTL-02 tank destroyer (armed with 100mm cannon)
 • PLL-05 a self-propelled 120mm mortar 
 • Type 92B ATGM carrier (WZ550 4x4 version with HJ-9 missiles)
 • FLV-1 - MANPADS carrier with QW-1 missiles 
 • Yi-Tian - MANPADS carrier with TY-90 missiles
 • command vehicle
 • recon vehicle
 • ambulance
 • armoured recovery vehicle
The Type 89 (ZSD-89) is available in versions:
 • APC (with 12.7mm HMG)
 • IFV (with 25mm cannon)
 • ZDF-89 ATGM carrier (with HJ-8 ATGMs)
 • MANPADS carrier (with HN-6 MANPADS)
 • command vehicle
 • ambulance
 • armoured recovery vehicle
 • artillery recon vehicle
 • recon vehicle with radar
 • minelaying vehicle(GBL-130)
The Type 63 is available in versions:
 • APC (with 12.7mm HMG)
 • command vehicle
 • ambulance
 • Type 70 (WZ-302) carrier for a Type 54 122mm howitzer (a Chinese copy of the M-30)
 • Type 70 (WZ-303) carrier for a 107mm rocket launcher (probably withdrawn from service)
 • Type 87 25mm AA gun carrier
Self Propelled Artillery Guns 

The newest self-propelled artillery are the 155mm PLZ-05 (276 units in service) and the older PLZ-45 howitzers. 

The PLZ-07 122mm self-propelled howitzer represents the smaller calibre. The same howitzer was placed on the 

ZBL-09 

hull to create the PLL-09. The PCL-09 is a 122mm howitzer on a truck basis (a Chinese CAESAR). There are also PLZ-89 and Type 70 (WZ-302) 

122 mm howitzers 


and 152mm Type 83 howitzers still in service.

Multiple Rocket Launchers

Modern units are the PHL 03/Type 03, which is the Chinese equivalent of BM-30 Smerch, and its earlier model, the PHL96, used in small amounts. Older models are the PHZ89/Type 89, which is the development of Type 81/90 launchers (a copy of the BM-21 Grad), and the 130mm calibre Type 82 rocket launcher (there is a version installed on the Type 85 APC).


Type 63

107mm r

ocket launchers and its truck-mounted version, the Type 81, are still in service with the airborne troops.

Towed artillery
The Type 66, which is a Chinese copy of the D-20 152mm howitzer. Type 83, 86 and 96, which are Chinese copies of the D-30 122mm howitzers. And Type 59, which is a Chinese copy of 130mm M-46 gun and its successor the 152mm Type 83 gun. The PLL-01 (a Chinese copy of the GC-45 howitzer), is in service in small amounts. Towed guns are abundant within independent artillery brigades and divisions (130mm guns are fielded only in them).

There can also be olderType 56 85mm AT guns (Chinese copy of the D-44) in service, but they were mostly replaced by the Type 73 and Type 86 100mm AT guns.

AA guns
Self-propelled anti-aircraft units are primarily the PGZ-95 (Type-95) with quadruple 25mm cannons and four short-range QW-2 missiles. The Type 80 is the Chinese equivalent of the ZSU-57-2 with 57mm Type 59 guns, which is a Chinese copy of the S-60.

Type 87 is a set of 25mm AA guns which is the Chinese equivalent of the ZU-23-2, and the Type 90 is a set of 35mm guns which is a Chinese copy of the Oerlikon GDF-2. There is also a motorized version of the Type 90 guns - the CSSA-1.

SAMs
The HQ-7 is a Chinese copy of the French Crotale. There are also improved versions of it - the HQ-7A and 7B on a 6x6 chassis. The LY-60 is a Chinese copy of the Italian Aspide missile. The HQ-17 is a copied and modified by the Chinese, version of the Russian Tor (SA-15 Gauntlet).

The MANPADS are the FN-6/16 (HN-6) (the FB-6A version is the Chinese Avenger), HN-5 and HN-5B are the equivalents of SA-7 Grail and SA-14 Gremlin (HN-5C mounts 8 missiles on a 4x4 vehicle) and its successor QW-1/2/3/4 counterparts of the SA-16 Gimlet, Stinger and Mistral.

Engineering vehicles
Type 653 is a armoured recovery vehicle on the chassis of the Type 69 tank.
Type 74 is a 284mm minelaying rocket launcher .
Type 762 is a mineclearing vehicle in the style of the American Assault Breacher.
Type 79 is an older counterpart of the above.
Type 82 is an engineering vehicle
Type GCZ110 is another engineering vehicle on the chassis of the Type 79 tank.
Type GCZ111 is an engineering vehicle for amphibious units
Type 90-II is an armoured recovery vehicle on the chassis of the Type 88 tank


Recon vehicles
The VN3 is a light reconnaissance vehicle, which is equivalent to the French VAB or Russian Tigr. Type 92, or ZBL-09 armored personnel carriers are usually used as scout vehicles

For such a large army, there is no way to prepare a specific orbat or TO&E. I hope that I was able to create some "building blocks" from which, you can build both a modern armored brigade and the old type of infantry division that uses copied Soviet equipment.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...