wtorek, 24 marca 2015

Projekt Modern Spearhead - Ukraina

Tym razem nasz kolejny wschodni sąsiad, czyli Ukraina. Z ustaleniem jakiegoś sensownego orbatu jest tu jeszcze większy problem niż z Rosjanami, czy Białorusinami. Aktualna sytuacja podczas wojny z separatystami, gdzie brygady nie walczą jako zwarte oddziały, tylko porozdzielane na mniejsze grupy nie pomaga w rozeznaniu. Post zapewne będę edytować jeśli tylko dowiem się czegoś więcej.


Mamy więc brygady pancerne, zmechanizowane i aeromobilne. Brygada pancerna składa się z 2-3 batalionów pancernych i 1 zmechanizowanego, zaś brygada zmechanizowana z 2-3 batalionów zmechanizowanych i 1 pancernego.

Batalion czołgów składa się z:
 • HQ
 • 3 kompanii czołgów (HQ, 3 plutony czołgów)
 • kompanii zmechanizowanej (HQ, 3 plutony BMP)
 • pluton plot (BMP, Strzała 2M/3/Igła)
 • bateria haubic (2S1 Goździk lub D-30)
Batalion zmechanizowany składa się z 
 • HQ
 • kompanii czołgów (HQ, 3 plutony czołgów)
 • 3 kompanii zmechanizowanych (HQ, 3 plutony BMP lub BTR) - zwykle 1-2 bataliony jeżdżą na BMP reszta na BTRach.
 • pluton plot (BMP/BTR, Strzała 2M/3/Igła)
 • bateria haubic (2S1 Goździk lub D-30)
 • bateria moździerzy 120 mm
 • pluton granatników automatycznych (BMP/BTR - AGS-17)
 • pluton rozpoznawczy (BMR-1/BTR-4R)
Ponadto w brygadach znajdziemy:
 • dywizjon artylerii lufowej (2S3 Akacja - 3 baterie)
 • dywizjon artylerii rakietowej (BM-21 Grad - 3 baterie)
 • dywizjon ppanc (2 baterie MT-12 Rapira, bateria 9P148 Konkurs, czyli BRDM-2)
 • dywizjon plot (2 baterie Strzała 10M i 2 baterie ZSU-23-4 Szyłka), Ukraina posiadała także wystarczająco pojazdów Tor i Tunguska żeby wyposażyć w nie jeden taki dywizjon.
 • kompania rozpoznawcza (2 plutony rozpoznawcze - BMR-1/BTR-4R)

Ukraińskie czołgi to przede wszystkim T-64 w wersjach B/BW oraz około 60 w najnowszej zmodernizowanej wersji T-64BM Bułat, oraz T-72 w wersjach A/AW i B/BW. Jedna z brygad podobno jeździ na T-80UD. Nowych T-84 Opłot, a tym bardziej T-84 Opłot-M jest kilka sztuk, ale ponieważ projekt wybiega nieco w przyszłość, to może znajdzie się ich nieco więcej :) Ukraińcy stworzyli także ulepszone wyrzutnie Grad - BM-21U i BM-21K, różniące się nośnikiem z rakietami o większym zasięgu do 40 km.

T-64 BM Bułat
T-64 BW


BMP to modele -1 i -2, choć ostatnio do linii weszły nowe zmodernizowane BMP-1U z nową wieżą Szkwał z armatą automatyczną 30 mm, sprzężonym kaemem 7,62 mm, granatnikiem automatycznym 30 mm AGS-17 i 2 wyrzutniami ppk Konkurs lub Barier. BTRy to poradzieckie 60/70/80 oraz najnowsze ukraińskie BTR-4, w wersjach m.in. transportera piechoty, KBWP i rozpoznawczych. Na podstawie kadłuba czołgu T-64 stworzyli także ciężkiego BWP-64, ale nie wiadomo czy wejdzie w ogóle do służby. W samodzielnych jednostkach artylerii spotkamy wyrzutnie typu Smiercz i Uragan, armaty 203mm 2S7 Pion i 152mm 2S5 Hiacynt oraz starsze holowane haubice 2A36 i 2A56 lub D-20.

BTR-4


To kto z tryzubem? :)

_______________________________________________________________
Ukrainian armed forces are organized into armored, mechanized and airmobile brigades. An armored brigade consists of 2-3 armored battalions and one mechanized battalion and a mechanized brigade consists of 2-3 mechanized battalions and one armored battalion. I'll update the post when I'll get the airmobile brigade orbat.

A tank battalion consists of: 
 • HQ
 • 3 tank companies (HQ, 3 platoons of tanks)
 • mechanized company (HQ, 3 platoons on BMP's)
 • AA platoon (BMP, SA-7/-14/-16) 
 • howitzer battery (2S1 Gvozdika or D-30)

A mechanized battalion consists of:
 • HQ
 • tank company (HQ, 3 platoons of tanks)
 • 3 mechanized companies (HQ, 3 platoons on BMP or BTR) - usually 1-2 battalions use BMP's and the rest the BTR's.
 • AA platoon (BMP or BTR, SA-7/-14/-16)
 • howitzer battery (2S1 Gvozdika or D-30)
 • 120 mm mortar battery
 • grenade launcher platoon (BMP or BTR with AGS-17)
 • recon platoon (BMR-1 or BTR-4R)
Further brigade assets are:

 • tube artillery squadron (2S3 Akatsyia - 3 batteries
 • missile artillery squadron (BM-21 Grad - 3 batteries)
 • anti-tank battalion (2 batteries with MT-12 Rapira, battery of 9P148 Konkurs (AT-5 Spandrel), mounted on BRDM-2's) 
 • AA squadron (2 batteries of SA-13 Gopher and 2 batteries of ZSU-23-4 Shilka), Ukraine also had enough Tor and Tunguska vehicles to equip one such squadron with them.
 • recon company (2 recon platoons - BMR-1 or BTR-4R) 

Ukrainian tanks are mainly T-64's in B/BW versions and about 60 in the latest upgraded version of T-64BM Bulat, and T-72 in A/AW and B/BW versions. One of the brigades is reportedly equipped with T-80UD. There are a few of the new T-84 Oplot, and the more advanced T-84M Oplot-M in service, but as the project goes a bit into the future, I may field some more of them. :) Ukrainians also created improved Grad launchers - BM-21U and BM-21K (different carrier) with greater range rockets of up to 40 km.

The BMP's are -1's and -2's, although recently a new upgraded BMP-1U was introduced with a new Shkwal turret with 30 mm automatic cannon, 7.62 mm machine gun, 30 mm automatic grenade launcher AGS-17 and 2 ATGM launchers for Konkurs (AT-5) or Barrier (new Ukrainian ATGM) missiles . BTR's are -60/-70/-80 versions and the latest Ukrainian BTR-4, in APC, IFV and recon versions. Ukraine has also developed a heavy IFV the BWP-64, based on the hull of the T-64, but it is not known if it will be introduced to service at all. Independent artillery units use Smerch and Uragan rocket launchers , 203mm 2S7 Pion and 152mm 2S5 Giatsint SPG's and older towed 2A36 and 2A56 or D-20 howitzers

4 komentarze:

 1. A wojska jakiego oligarchy wchodzą w grę? ;)

  PSB

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Rys fabularny projektu jeszcze nie powstał. Ale jak czołgi to z Charkowa ;-)

   Usuń
  2. Rys fabularny? Historia już go napisała ;) :

   http://www.kresy.pl/wydarzenia,wojskowosc?zobacz/poroszenko-koniec-z-prywatnymi-wojskami-gubernatorow

   http://www.kresy.pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz/wiktor-bater-koniec-zludzen-o-demokratycznej-wolnej-ukrainie-zaczyna-sie-walka-na-froncie-oligarchicznym

   Usuń
  3. Pomysł dobry jak każdy inny. Mnie jednak interesują starcia zorganizowanych oddziałów.

   Usuń

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...