sobota, 28 marca 2015

Projekt Modern Spearhead - Czechy

Tym razem pora na naszego południowego sąsiada, czyli Armadę Ceskiej Republiki. Tym razem było zdecydowanie łatwiej zwłaszcza że każda brygada i batalion ma tu swoją własną stronę internetową. 
Czechy posiadają dosyć słabe siły zbrojne składające się z dwóch ogólnowojskowych brygad: 7ej zmechanizowanej wyposażonej w bojowe wozy piechoty oraz czołgi oraz 4tej szybkiego reagowania, złożoną z lżejszych oddziałów. Brygady nie posiadają organicznych pododdziałów artylerii polowej czy przeciwlotniczej i składają się wyłącznie z jednostek pierwszoliniowych.

Orbat 4tej Brygady szybkiego reagowania wygląda następująco:
 • kompania dowodzenia 
 • 41. batalion zmechanizowany (HQ, 3 kompanie po 3 plutony na BVP-2 (czeskie BMP-2), bateria moździerzy 120mm wz. 82 na ciężarówkach, pluton rozpoznawczy na BPzV - czyli rozpoznawcza wersja BVP-1)
 • 42. batalion zmechanizowany (HQ, 3 kompanie po 3 plutony na KTO Pandur,  bateria moździerzy 120mm, pluton rozpoznawczy na zwiadowczej wersji Pandura)
 • 43. batalion zmechanizowano-desantowy (HQ, 3 kompanie po 3 plutony na Land Roverach Defender) 
 • 44. lekki batalion zmotoryzowany (2 kompanie piesze po 3 plutony,  kompania zmechanizowana na ciężarówkach Tatra 810 - 3 plutony,  kompania wsparcia - moździerze 82mm, granatniki AGS-17, pluton plot. Strzała)
BVP-2Z kolei 7. Brygada zmechanizowana złożona jest z następujących pododdziałów:
 • kompania dowodzenia
 • 71 batalion zmechanizowany (HQ, 3 kompanie po 3 plutony na BVP-2, bateria moździerzy 120mm wz. 82 na ciężarówkach, pluton rozpoznawczy na BPzV) 
 • 72 batalion zmechanizowany (HQ, 3 kompanie po 3 plutony na BVP-2, bateria moździerzy samobieżnych PRAM-S (moździerz 120mm na BVP-1), pluton rozpoznawczy na BPzV)
 • 73 batalion czołgów (HQ, 3 kompanie po 3 plutony T-72M4Cz - czeska modyfikacja T-72M1, kompania zmechanizowana - 3 plutony na BVP-2)
 • 74. lekki batalion zmotoryzowany (HQ, 3 kompanie zmechanizowane po 3 plutony na KTO Pandur,  pluton rozpoznawczy na zwiadowczej wersji Pandura, kompania wsparcia - moździerze 82mm, granatniki AGS-17, pluton plot. Strzała).

Wsparcie ogniowe zapewnia 13. Brygada Artylerii:
 • kompania dowodzenia 
 • 131 mieszany dywizjon artylerii (2 baterie haubic Dana, 1 bateria rakietowa RM-70/85).
 • 132 mieszany dywizjon artylerii (2 baterie haubic Dana, 1 bateria rakietowa RM-70/85).
Dana


102. batalion rozpoznawczy a zwłaszcza jego kompania rozpoznawcza (3 plutony na Land Roverach Defender) zapewnia rozpoznanie dla ogółu sił lądowych.

Land Rover 110


Obronę przeciwlotniczą zapewnia 25. Rakietowa Brygada Obrony Powietrznej złożona z:
 • 251. grupa obrony powietrznej (4 baterie 2K12 Kub) 
 • 252. grupa obrony powietrznej (2 baterie RBS-70 i 2 baterie Strzała 10M)

KubCzyli bez wydzielenia pododziałów z 13 i 25 Brygady, oddziałom pierwszorzutowym brakuje wsparcia artylerii i obrony przeciwlotniczej. Brak jest też dedykowanych plutonów z wyrzutniami ppk - piechota wyposażona jest w RPG-7, rodzime RPG-75 i działa bezodrzutowe Carl Gustav. PPKi przewożą też BVP i Pandury, odpowiednio 9M113 Konkurs i Spike-LR.

To kto chce wziąć Pepików? ;)

________________________________________________________________________


The Czech Republic has quite weak military forces consisting of two brigades: the 7th mechanized equipped with infantry combat vehicles and tanks and the 4th rapid response, consisting of lighter units. Brigades do not have organic field artillery or anti-air support and consist exclusively of front line units.


The ORBAT of the 4th Rapid Response Brigade, is as follows:

 • command company
 • 41st mechanized battalion (HQ, 3 companies (3 platoons ea.) on BVP-2 (Czech produced BMP-2) 120mm mortar battery (wz. 82 mortars and trucks), reconnaissance platoon on BPzV - a recon version of the BVP-1)
 • 42nd mechanized battalion (HQ, 3 companies (3 platoons ea.) on Pandur, 120mm mortar battery, reconnaissance platoon on a reconnaissance version of the Pandur)
 • 43rd mechanized-landing battalion (HQ, 3 companies (3 platoons ea.) on Land Rover Defender)
 • 44th light motorized battalion (2 foot companies (3 platoons ea), mechanized company on Tatra 810 trucks - 3 platoons, company support - 82mm mortars, AGS-17 grenade launchers , AA platoon - SA-7 Grail).

The 7th Mechanized Brigade is composed of the following subunits:

 • command company 
 • 71st mechanized battalion (HQ, 3 companies (3 platoons ea.) on BVP-2, 120mm mortar battery (wz. 82 mortars and trucks), reconnaissance platoon on BPzV)
 • 72nd mechanized battalion (HQ, 3 companies(3 platoons ea.)on BVP-2, a battery of self-propelled mortars PRAM-S (120mm mortar on the BVP-1), reconnaissance platoon on BPzV)
 • 73rd tank battalion (HQ, 3 companies(3 platoons ea.) of T-72M4Cz - Czech modification of the T-72M1, mechanized company - 3 platoons on the BVP-2)
 • 74th light motorized battalion (HQ, 3 mechanized companies (3 platoons ea.) on Pandur, reconnaissance platoon on a reconnaissance version of the Pandur, company support - 82mm mortars, AGS-17 grenade launchers, AA platoon - SA-7 Grail).
Fire support is provided by the 13th Artillery Brigade:
 • command company
 • 131st mixed artillery squadron (two Dana howitzer batteries, one battery of RM-70/85 rocket launchers).
 • 132nd mixed artillery squadron (two Dana howitzer batteries, one battery of RM-70/85 rocket launchers).
The 102nd Reconnaissance Battalion and especially its recce company (3 platoons on Land Rover Defender) provides  the general reconnaissance for the ground forces.

AA defenses are provided by the 25th Rocket Air Defence Brigade composed of:
 • 251 air defense group (4 batteries of 2K12 Kub - SA-6 Gainful)
 • 252 air defense group (2 batteries of RBS-70 and 2 batteries of Strieła-10M - SA-13 Gopher)

So without allocating the units of 13th and 25th Brigades the frontline troops are missing artillery and air defense support. Also there are no dedicated platoon of ATGM launchers - infantry is equipped with RPG-7's, home-produced RPG-75's and Carl Gustav recoilless guns. BVP's and Pandurs also carry ATGMs, AT-5 Spandrel an Spike-LR, respectively.

2 komentarze:

 1. Chyba będziesz musiał zrobić tak, jak ja - samemu przygotować armie do interesującego Cię konfliktu ;)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Spokojnie, dzięki powtarzalności typów wozów bojowych wśród kilku krajów sporo da się sproksować.

   Usuń

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...