wtorek, 31 marca 2015

Projekt Modern Spearhead - Słowacja

Drugi nasz południowy sąsiad to Słowacja, której siły zbrojne powstały po podziale sprzetu dostępnego w ramach sił zbrojnych Czechosłowacji. Siły lądowe składają się z dwóch brygad zmechanizowanych, samodzielnego batalionu artylerii rakietowej oraz batalionu inżynieryjnego.

1 Brygada Zmechanizowana składa się z:
 • HQ
 • kompanii saperów
 • kompanii zwiadu
 • 11 batalionu zmechanizowanego (HQ; 3 kompanie: po 3 plutony na BVP-2 i pluton wsparcia ogniowego - moździerze 82mm; kompania wsparcia: pluton ppanc 9M113 Konkurs na BRDM-2, pluton zwiadu - Iveco LMV, bateria moździerzy 98mm)
 • 12 batalionu zmechanizowanego (HQ; 3 kompanie: po 3 plutony na BVP-2 i pluton wsparcia ogniowego - moździerze 82mm; kompania wsparcia: pluton ppanc - 9M113 Konkurs w BVP-2, pluton zwiadu - Iveco LMV, bateria moździerzy 98mm)
 • 13 batalionu zmechanizowanego (HQ; 3 kompanie: po 3 plutony na BVP-2 i pluton wsparcia ogniowego - moździerze 82mm; kompania wsparcia: pluton ppanc - 9M113 Konkurs w OT-90M (czeska, a później słowacka modyfikacja BVP-1 jako transportera opancerzonego), pluton zwiadu - Iveco LMV, bateria moździerzy 98mm) 
  2 Brygada Zmechanizowana składa się z:
 • HQ
 • kompanii saperów
 • kompanii zwiadu
 • kompanii ISTAR
 • 21 mieszanego batalionu zmechanizowanego (HQ; kompania czołgów (3 plutony T-72M), 2 kompanie zmechanizowane: po 3 plutony na BVP-1, pluton wsparcia ogniowego - moździerze 82mm; kompania wsparcia: pluton ppanc - Konkurs w OT-90M, pluton zwiadu - BPzV, bateria moździerzy 98mm)
 • 22 batalionu zmechanizowanego (HQ; 3 kompanie: po 3 plutony na BVP-1, pluton wsparcia ogniowego - moździerze 82mm; kompania wsparcia: pluton ppanc - Konkurs w OT-90M, pluton zwiadu - BPzV, bateria moździerzy 98mm)
 • batalion artylerii - 2 baterie haubic Zuzana (Dana przerobiona na 155mm)
Samodzielny batalion artylerii rakietowej składa się z 2 baterii RM-70/85M (powiększony zasięg do 36 km) i baterii RM-70 Modular (możliwość wymiany pakietu 28 rakiet 122mm na 6 rakiet 227mm z MLRS), czyli taki słowacki HIMARS.

Batalion inżynieryjny składa się z dwóch kompanii mostów pontonowych, dwóch kompanii technicznych, kompanii minerskiej i kompanii saperskiej.

Ruchomą obronę przeciwlotniczą zapewnia 6 baterii Strzała 10M.

Orbaty mogą oczywiście ulec zmianie jeśli dowiem się czegoś nowego.

________________________________________________________________

The Slovak land forces consist of two mechanized brigades, an independent rocket artillery battalion and an engineering battalion.

The 1st Mechanised Brigade consists of:
 • HQ
 • engineer company 
 • reconnaissance company (Iveco LMV)
 • 11st mechanized battalion (HQ, 3 companies on BVP-2's (3 platoons ea. and a fire support platoon with 82mm mortars); support company: anti-tank platoon 9M113 ATGM platoon AT-5 Spandrel on BRDM-2's, recon platoon - Iveco LMV, 98mm mortar battery)
 • 12nd mechanized battalion (HQ, 3 companies on BVP-2's (3 platoons ea. and a fire support platoon with 82mm mortars); support company: anti-tank platoon 9M113 ATGM platoon AT-5 Spandrel on BVP-2, recon platoon - Iveco LMV, 98mm mortar battery)
 • 13rd mechanized battalion(HQ, 3 companies on BVP-2's (3 platoons ea. and a fire support platoon with 82mm mortars); support company: anti-tank platoon 9M113 ATGM platoon AT-5 Spandrel on OT-90M (Czech and later Slovak modification of BVP-1 turning the IFV into an APC), recon platoon - Iveco LMV, 98mm mortar battery).
 The 2nd Mechanized Brigade consists of:  
 • HQ
 • engineer company
 • reconnaissance company (Iveco LMV)
 • ISTAR company
 • 21st mixed mechanized battalion (HQ, tank company (3 platoons of T-72M), 2 mechanized companies on BVP-1's (3 platoons ea. and a fire support platoon with 82mm mortars); support company: anti-tank platoon 9M113 ATGM platoon AT-5 Spandrel on OT-90M, recon platoon - - BPzV, 98mm mortar battery)
 • 22nd mechanized battalion (HQ, 3 companies on BVP-1's (3 platoons ea. and a fire support platoon with 82mm mortars), support company: anti-tank platoon 9M113 ATGM platoon AT-5 Spandrel on OT-90M, recon platoon - BPzV, 98mm mortar battery 
 • Artillery Battalion - 2 howitzer batteries with Zuzana SPH (Dana converted to 155mm).
An independent rocket artillery battalion consists of 2 RM-70/85M batteries (extended range of up to 36 km) and a RM-70 Modular battery (launchers can replace their package of 28 122mm rockets with 6 227mm rockets like MLRS), generally a Slovak HIMARS.

The engineer battalion consists of two companies of pontoon bridges, two technical companies, a   mine laying
company and a sapper company.
 

 Mobile air defense is provided by 6 SA-13 Gopher batteries.

The orbats may of course change, if I'll find out something new.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...