poniedziałek, 2 listopada 2020

Buduję miasto w 6mm - Tory kolejki monorail Red Vectors/Building a 6mm city - Red Vectors monorail track

Dziś krótko o kolejnym elemencie terenu do mojego futurystycznego miasta w 6mm, a mianowicie o torach miejskiej kolejki monorail od Red Vectors/Minibits.

Today I'll show you another terrain element for my futuristic 6mm city, namely the municipal monorail railway tracks of the  from Red Vectors / Minibits.

Za 9 funtów dostajemy 5 ramek z laserowo ciętego 3mm mdfu. Złożymy z nich 6 prostych odcinków i 4 łuki. Każdy element ma 19 cm długości, 5 cm wysokości i 1,5 cm szerokości. Element toru ma 5mm szerokości.

For 9 pounds we get 5 frames made of laser cut 3mm mdf. It will give us 6 straight sections and 4 curves. Each piece is 19 cm long, 5 cm high and 1.5 cm wide. The track element is 5mm wide.
Poszczególne elementy toru mają ząbek z jednej strony i wyżłobienie z drugiej więc łączenie ich nie stanowi żadnego problemu. Należy pamiętać żeby łuki zrobić po dwa na lewo i dwa na prawo, aby nie skończyć z kolistym zamkniętym torem (chyba że taki macie plan).

The individual elements of the track have a notch on one side and a groove on the other, so joining them is not a problem. Remember to make the curves two to the left and two to the right, so as not to end up with a circular closed track (unless that's your a plan).

Jak widać do BattleTecha/Alpha Strike'a będą nadawać się doskonale. Malowanie będzie proste w odcieniach betonowej szarości. Być może na samym torze namaluję metaliczny pasek samych magnesów, bo widać je na większości zdjęć referencyjnych.

As you can see, they will be perfect for BattleTech / Alpha Strike. Painting will be simple in shades of concrete gray. Perhaps on the track itself I will paint a metallic strip of the magnets themselves, as you can see them in most reference photos.

Jak je znajdujecie?

How do you find them?

3 komentarze:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...