piątek, 29 listopada 2019

15mm Arc Fleet Heavy Grav Tank unboxing

Z okazji niedawnej promocji haloweenowej postanowiłem sprawić sobie model, który zawsze chciałem mieć w swojej kolekcji odkąd zacząłem się interesować bitewniakami w skali 15mm. Niegdyś produkcji Critical Mass Games, a po jej zamknięciu Ral Partha Europe. Zapraszam do obejrzenia zawartości zestawu Arc Fleet Heavy Grav Tank. Dotarł akurat na Tanksgiving. :)

Taking advantage of the recent Halloween promotion, I decided to buy me a model that I always wanted to have in my collection, since I started to be interested in 15mm sf wargaming. It was once produced by Critical Mass Games, and after it closed is sold by Ral Partha Europe. I invite you to view the contents of the Arc Fleet Heavy Grav Tank set. It just arrived for Tanksgiving. :)

Model składa się z podstawowego kadłuba i wieży odlanej z żywicy. Żywiczne są także elementy silników antygrawitacyjnych oraz podstawka. Kadłub i wieża mają dość pokaźne zbędne kawałki żywicy powstałe od odcięcia kanałów wlewowych. Trzeba będzie uważać by nie uszkodzić modelu przy ich usuwaniu.

The model consists of a resin cast hull and turret. The antigrav engines parts and the base are also made from resin. The hull and turret have quite considerable unnecessary pieces of resin resulting from cutting off the filler channels. You will need to be careful not to damage the model when removing them.

Kadłub i wieża/Hull and turret

Silniki i podstawka/Engines and base

Następnie mamy trzy rodzaje luf jakie możemy sobie zamontować na wieży. Pierwsza to klasyczne działo, druga przypomina nieco działo plazmowe, trzecia wygląda na railgun??. Zrobicie z nich co się Wam będzie podobać. Miejsce połączenia lufy z wieżą pozostawia nieco do życzenia. Trzeba będzie użyć greenstuffu aby wypełnić szparę jaka pozostanie. Chyba że...wmontuję tu jakiś trzpień dzięki czemu lufa będzie się ruszać w pionie. Albo zamontuję magnesy aby mieć wymienne lufy. Coś się da zrobić.

Next we have three types of barrels that we can mount in the turret. The first is a classic cannon, the second looks a bit like a plasma cannon, the third looks like a... railgun ?? You will do with them whatever you fancy. The place where the barrel connects with the turret is not perfect. You will need to use greenstuff to fill the gap that will remain. Unless ... I will mount a pin here, thanks to which the barrel will be able to move vertically. Or I'll mount magnets to have replaceable barrels. There are some opportunities.

Trzy różne lufy/Three different barrels

Na koniec mamy jeszcze trochę metalowych elementów. Dwa włazy do wieży, które możemy zamontować w pozycji otwartej lub zamkniętej. Trzech załogantów w różnych pozach, których możemy wmontować we włazy wieży. Dwie wieżyczki rakietowe, zdalnie sterowane stanowisko kaemu i wielki... zderzak?? mocowany do frontu kadłuba.

Finally, we have some metal parts. Two hatches for the turret that can be mounted in the open or closed position. Three crew members in various poses, which can be mounted in the turret hatches. Two missile turrets, a remote weapon station and a big ... bumper ?? which is attached to the hull front.

Pozostałe drobiazgi/Other details

Tak wygląda złożony i pomalowany - zdjęcie ze strony producenta. Model został stworzony przez Johna Beara Rossa. Na jego blogu możecie zobaczyć rysunki koncepcyjne i więcej zdjęć gotowych modeli.

This is how it looks assembled and painted - photo from the manufacturer's website. The model was created by John Bear Ross. On his blog you can see some concept art and more photos of finished models.

Czołgu użyję jako ciężkiego wsparcia dla moich wojsk desantowych Rzeczypospolitej Wschodnioeuropejskiej. Inne pojazdy RWE można zobaczyć TUTAJ. Dla mnie to bardzo fajny model. Cieszę się że w końcu mam go w kolekcji.

I am going to use this tank as heavy support for my Eastern European Commonwealth droptroopers. You can check my other EEC vehicles HERE. For me it's a very fine model. I am very glad I finally have him in my collection.

ZASADY/RULES:

Czołg TG-67 Maczek był pierwszym seryjnie produkowanym w RWE pojazdem o napędzie antygrawitacyjnym. Prototyp ujrzał światło dzienne w 2167 roku w charkowskiej Fabryce im. Małyszewa. Zaawansowana technologia i wysokie koszty produkcji spowodowały iż pojazd nigdy nie był produkowany w dużej ilości i przeznaczony był do użycia wyłącznie w wojskach desantowych RWE. Wczesna technologia napędów antygrawitacyjnych nie pozwalała np. na bezpośredni desant z orbity. Pojazdy musiały być dowożone na planecie na pokładach desantowców. Obecnie rolę ciężkiego wsparcia wojsk desantowych przejęły Mechy, ale każdy batalion desantowy nadal dysponuje kompanią Maczków.

The TG-67 Maczek tank was the first anti-grav vehicle produced by the EEC. The prototype saw the light of day in 2167 at the Kharkiv Malyshev Factory. Advanced technology and high production costs meant that the vehicle was never produced in large quantities and was intended for use only in the EEC droptrooper forces. Early anti-gravity propulsion technology did not allow for example, for direct landing from orbit. The tanks had to be transported on the planet aboard dropships. Currently, the role of heavy support for droptrooper forces has been taken over by Mechs, but each droptroop battalion still has a company of Maczek tanks.

Zasady dla Tomorrow's War

TG-67 Maczek
Typ: Ciężki
Załoga: 3
Napęd: Grawitacyjny (Klasa 2)
Pancerz: Front: 4k12, Bok 3k12, Tył 3k10, Góra 2k8
FirePower: 
  • 100mm działo elektromagnetyczne D-10RG (TL2 AP:4, AT: 6 (H)) w wieży
  • 4x Skif II ATGM (TL2, AT:4 (H)) w wieży, neguje ERA, Deck Attack

MG: 3k
Atrybuty:
- Countermeasures (+1 Defence die vs ATGM)
- Smoke Dischargers (+1 Defence die przy użyciu dymu)
- Active Point Defense (TL 2 ATGM zniszczony na 4+ na k8)
- Save Haven (+1 die shift do Bail out check)
- Heavy Hitter (główna broń ma 1k więcej Firepower, uwzględnione w opisie)

Zasady Gruntz

TG-67 Maczek (69 pts)
Class: Tank
Size: Heavy
Mobility: Grav - 8"
Guard: 10
Soak: 18
Skill: 5
Damage: 26
Attacks: Ram (Dmg 12)
100mm działo elektromagnetyczne D-10RG (Vehicle Heavy Projectile - Rng 18, Dmg 12, AP 4) 
Skif II ATGM (Missile Light - Rng 16, Dmg 14, AP 2, AE 2)
Modz: Gravatonic Accelerator (+3 inches to single main weapon system range)
Micro CIWS (+2 Guard vs missiles and rockets, disabled if Tek suffers critical hit)

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...