wtorek, 30 maja 2017

Dania 1986 - siły UW/Denmark 1986 - WP forces

W tym poście zajmiemy się szczegółową organizacją sił Układu Warszawskiego. Nie będzie to jeszcze orbat do poziomu plutonu, ale rozpisanie poszczególnych pułków z informacją jakiego sprzętu głównie w nim używano. Pomijam służby tyłowe, prócz oddziałów inżynieryjnych.

POLACY:


8 Drezdeńska Dywizja Zmechanizowana im. Bartosza Głowackiego
 • 28. Sudecki Pułk Zmechanizowany (SKOT-2A/T-55AM "Merida")
 • 32. Budziszyński Pułk Zmechanizowany im. Hansa Beimlera (BWP-1/2S1 Goździk/T-55AM "Merida")
 • 36. Łużycki Pułk Zmechanizowany (SKOT-2A/T-55AM "Merida")
 • 16. Dnowsko-Łużycki Pułk Czołgów (T-55AM "Merida")
 • 4. Pułk Artylerii (4 baterie haubic 122mm M-30, 2 baterie haubic 152mm MŁ-20)
 • 83. Pułk Artylerii Przeciwlotniczej (2K12 Kub)
 • 1. Dywizjon Rakiet Taktycznych (dwie baterie 9K52 Łuna)
 • 47. Dywizjon Artylerii Rakietowej (trzy baterie BM-21)
 • 98. Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej (trzy baterie 85mm D-44)
 • 5. Batalion Rozpoznawczy
 • 19. Batalion Saperów


12 Dywizja Zmechanizowana im. Armii Ludowej
 • 5. Kołobrzeski Pułk Zmechanizowany im. Otokara Jarosza (BWP-1/2S1 Goździk/T-55A)
 • 9. Zaodrzański Pułk Zmechanizowany (SKOT-2A/T-55A)
 • 41. Pułk Zmechanizowany im. mjr. Lachowicza (SKOT-2A/T-55A)
 • 25. Drezdeński Pułk Czołgów Średnich (T-55A)
 • 2. Pułk Artylerii (3 baterie haubic 122mm M-30, 3 baterie haubic 152mm - Dana)
 • 124. Pułk Artylerii Przeciwlotniczej (9K33 Osa)
 • 22. Dywizjon Rakiet Taktycznych (dwie baterie 9K52 Łuna)
 • 21. Dywizjon Artylerii Rakietowej (trzy baterie BM-21)
 • 99. Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej (trzy baterie 85mm D-44)
 • 16. Batalion Rozpoznawczy
 • 17. Batalion Saperów
16. Kaszubska Dywizja Pancerna
 • 1. Warszawski Pułk Czołgów Średnich (T-55AM "Merida", SKOT-2A)
 • 51. Kościerski Pułk Czołgów (T-55A, SKOT-2A)
 • 60. Kartuski Pułk Czołgów (T-55A, SKOT-2A)
 • 55. Pułk Zmechanizowany (BWP-1/T-55A/2S1 Goździk)
 • 16. Pomorski Pułk Artylerii (3 baterie haubic 122mm M-30, 3 baterie haubic 152mm MŁ-20)
 • 13. Pułk Artylerii Przeciwlotniczej (2K12 Kub)
 • 4. Dywizjon Rakiet Taktycznych (dwie baterie 9K52 Łuna)
 • 48. Dywizjon Artylerii Rakietowej (trzy baterie BM-21)
 • 17. Batalion Rozpoznawczy
 • 47. Batalion Saperów


20. Warszawska Dywizja Pancerna
 • 24. Drezdeński Pułk Czołgów Średnich  (T-55A)
 • 28. Saski Pułk Czołgów Średnich (T-72)
 • 68. Pułk Czołgów Średnich (T-72)
 • 49. Warszawski Pułk Zmechanizowany (BWP-1/T-55A/2S1 Goździk)
 • 36. Pomorski Pułk Artylerii (3 baterie haubic 122mm M-30, 3 baterie haubic 152mm MŁ-20)
 • 75. Pułk Artylerii Przeciwlotniczej (2K12 KUB, S-60)
 • 7. Dywizjon Rakiet Taktycznych (dwie baterie 9K52 Łuna)
 • 26. Dywizjon Artylerii Rakietowej (trzy baterie BM-21)
 • 8. Batalion Rozpoznawczy
 • 7. Batalion Saperów
15. Dywizja Zmechanizowana im. Gwardii Ludowej
 • 37. Pułk Zmechanizowany (SKOT-2A/T-55A)
 • 50. Pułk Zmechanizowany (SKOT-2A/T-55A)
 • 75. Pułk Zmechanizowany (BWP-1/T-55A)
 • 35. Pułk Czołgów (T-55A)
 • 9. Pułk Artylerii (3 baterie haubic 122mm M-30, 3 baterie haubic 152mm MŁ-20)
 • 46. Pułk Artylerii Przeciwlotniczej (S-60)
 • 19. Dywizjon Rakiet Taktycznych (dwie baterie 9K52 Łuna)
 • 19. Dywizjon Artylerii Rakietowej (BM-14)
 • 12. Batalion Rozpoznawczy
 • 46. Batalion Saperów
6. Pomorska Dywizja Powietrzno-Desantowa
 • 6. Batalion Powietrzno-Desantowy
 • 10. Batalion Powietrzno-Desantowy
 • 16. Batalion Powietrzno-Desantowy
 • 18. Kołobrzeski Batalion Powietrzno-Desantowy
 • 26. Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (trzy baterie ZU-23-2)
 • 5. Dywizjon Artylerii Mieszanej (trzy baterie moździerzy 120mm 2B11 Sani, bateria moździerzy 82mm 2B9 Wasilok, bateria ppk Malutka, bateria ppk Metys)
 • 48. Kompania Rozpoznawcza
 • 11. Kompania Saperów
7. Łużycka Dywizja Desantowa
 • 4. Pomorski Pułk Desantowy (TOPAS, PT-76)
 • 34. Budziszyński Pułk Desantowy (TOPAS, PT-76)
 • 35. Gdański Pułk Desantowy (TOPAS, PT-76)
 • 11. Batalion Czołgów Pływających (PT-76)
 • 41. Dywizjon Rakiet Taktycznych (dwie baterie 9K52 Łuna)
 • 20. Dywizjon Artylerii Rakietowej (dwie baterie BM-21 Grad)
 • 29. Bateria Artylerii Przeciwlotniczej
 • 52. Kompania Rozpoznawcza
 • 18. Batalion Saperów
 • 12. Batalion pancerny (w czasie "W" mobilizowany ze słuchaczy Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych z Poznania - wyposażony w czołgi T-55AM "Merida")


6. Brygada Artylerii Armat
 • 6 baterii haubic M-30 122mm
 • 3 baterie haubic MŁ-20 152mm
 • 3 baterie wyrzutni rakietowych BM-24 240mm
SOWIECI:


336. Samodzielna Gwardyjska Brygada Piechoty Morskiej
 • 877. Samodzielny Batalion Piechoty Morskiej
 • 878. Samodzielny Batalion Piechoty Morskiej
 • 879. Samodzielny Batalion Piechoty Morskiej (Powietrznoszturmowy)
 • 884. Samodzielny Batalion Piechoty Morskiej (skadrowany, rozwijany na czas "W")
 • 112. Samodzielny Batalion Czołgów
 • 887. Samodzielny Batalion Rozpoznawczy
 • 1612. Samodzielny Batalion Artylerii
 • 1618. Samodzielny Batalion Przeciwlotniczy
 • 1615. Samodzielny Batalion Artylerii Rakietowej
 • 1621. Samodzielny Batalion Artylerii Przeciwpancernej
T-55A, PT-76, BTR-60/80, 2S1 Gozdzik, 2S9 Nona, BM-21 Grad

7. Gwardyjska Dywizja Powietrzno-Desantowa
 • 97. Gwardyjski Pułk Powietrzno-Desantowy  (BMD-1/2 (jeden batalion), 2S9 Nona, BTR-RD, BTR-3D)
 • 108. Gwardyjski Pułk Powietrzno-Desantowy (BMD-1/2 (jeden batalion), 2S9 Nona, BTR-RD, BTR-3D)
 • 119. Gwardyjski Pułk Powietrzno-Desantowy (BMD-1/2 (jeden batalion), 2S9 Nona, BTR-RD, BTR-3D)
 • 1141. Gwardyjski Pułk Artylerii (3 baterie 2S9 Nona, bateria D-30)
 • 72. Samodzielna Gwardyjska Kompania Rozpoznawcza
 • 774. Samodzielny Batalion Artylerii Przeciwlotniczej
 • 143. Samodzielny Gwardyjski Batalion Saperów
6. Witebsko-Nowogrodzka Gwardyjska Dywizja Zmechanizowana
 • 16. Gwardyjski Pułk Zmechanizowany (BTR-60/70 (jeden batalion), T-80, D-30, 2S12 Sani)
 • 82. Gwardyjski Pułk Zmechanizowany (BTR-60, T-80, D-30, 2S12 Sani)
 • 252. Gwardyjski Pułk Zmechanizowany (BMP-1/2 (jeden batalion), T-80, 2S1 Goździk, 2S12 Sani)
 • 80. Pułk Czołgów (T-80, BMP-1)
 • 193. Gwardyjski Pułk Artylerii (2S3 Akacja, BM-21 Grad)
 • 1082. Pułk Artylerii Przeciwlotniczej (Osa)
 • 90. Samodzielny Batalion Czołgów (T-80)
 • 669. Samodzielny Batalion Rakietowy
 • 465. Samodzielny Batalion Artylerii Przeciwpancernej
 • 126. Samodzielny Batalion Rozpoznawczy (T-80, BMP-1, BRM-1K, BTR-60)
 • 101. Samodzielny Gwardyjski Batalion Saperów
94. Zwienigorodzko-Berlinska Gwardyjska Dywizja Zmechanizowana
 • 204. Gwardyjski Pułk Zmechanizowany (BMP-1/2 (jeden batalion), T-64B, 2S1 Goździk, 2S12 Sani)
 • 286. Gwardyjski Pułk Zmechanizowany (BTR-60, T-64B, D-30, 2S12 Sani)
 • 288. Gwardyjski Pułk Zmechanizowany (BTR-60, T-64B, D-30, 2S12 Sani)
 • 74. Gwardyjski Pułk Czołgów (T-64B)
 • 199. Gwardyjski Pułk Artylerii (2S3 Akacja, BM-21 Grad)
 • 896. Pułk Artylerii Przeciwlotniczej (Osa)
 • 28. Samodzielny Batalion Czołgów (T-64B)
 • 496. Samodzielny Batalion Artylerii Przeciwpancernej
 • 12. Samodzielny Gwardyjski Batalion Rozpoznawczy (T-64B, BMP-1, BRM-1K, BTR-70)
 • 107. Samodzielny Gwardyjski Batalion Saperów
WSCHODNIE NIEMCY:


8. Dywizja Zmechanizowana NAL
 • 27. Pułk Zmechanizowany im. Hansa Kahle
 • 28. Pułk Zmechanizowany im. Wilhelma Florina
 • 29. Pułk Zmechanizowany im. Ernsta Moritza Arndta
 • 8. Pułk Czołgów im. Arthura Beckera
 • 8. Pułk Artylerii im. Ericha Müs (6 baterii D-30 122mm, 3 baterie D-20 152mm)
 • 8. Pułk Artylerii Przeciwlotniczej im. Willi Schrodera (2K12 Kub)
 • 8. Dywizjon Rakietowy im. Herrmanna Schuldta (2 baterie 9K52 Łuna)
 • 8. Dywizjon Artylerii Rakietowej im. Mathiasa Thesena (3 baterie BM-21 Grad)
 • 8. Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej im. Heinricha Dollwetzela
 • 8. Batalion Rozpoznawczy im. Otto Moritza
 • 8. Batalion Pionierów im. Tudora Vladimirescu

Następnym razem szczegółowe orbaty. Jeśli ktoś ma jakieś uwagi, korekty - niech da znać w komentarzu.
____________________________________________________________________
In this post we will look at the more detailed organization of the Warsaw Pact forces. It will not be a platoon level orbat yet, but an information about individual subunits with details on equipment that was mainly used in them. I omit the rear services, except engineering units.


POLAND:


8th Mechanized Division

 • 28th Mechanized Regiment (SKOT-2A)
 • 32th Mechanized Regiment (BMP-1/2S1 Carnation)
 • 36th Mechanized Regiment (SKOT-2A)
 • 16th Tank Regiment (T-55AM "Merida")
 • 4th Artillery Regiment (four M-30 122mm howitzer batteries, two ML-20 152mm howitzer batteries)
 • 83rd AA Artillery Regiment (SA-6 Gainful)
 • 1st Tactical Missile Squadron (two 9K52 FROG batteries)
 • 47th Rocket Artillery Squadron (three BM-21 Hail batteries)
 • 98th AT Artillery Squadron (three batteries of D-44 85mm AT guns)
 • 5th Reconnaissance Battalion
 • 19th Engineering Battalion

12th Mechanized Division

 • 5th Mechanized Regiment (BMP-1/2S1 Carnation)
 • 9th Mechanized Regiment (SKOT-2A)
 • 41th Mechanized Regiment (SKOT-2A)
 • 25th Tank Regiment (T-55A)
 • 2nd Artillery Regiment (three M-30 122mm howitzer batteries, three Dana 152mm howitzer batteries)
 • 124th AA Artillery Regiment (SA-8 Gecko)
 • 22nd Tactical Missile Squadron (two 9K52 FROG batteries)
 • 21st Rocket Artillery Squadron (three BM-21 batteries)
 • 99th AT Artillery Squadron (three batteries of D-44 85mm AT guns)
 • 16th Reconnaissance Battalion
 • 17th Engineering Battalion


16th Armored Division

 • 1st Tank Regiment (T-55AM "Merida", SKOT-2A)
 • 51st Tank Regiment (T-55A, SKOT-2A)
 • 60th Tank Regiment (T-55A, SKOT-2A)
 • 55th Mechanized Regiment (BMP-1 / T-55A / 2S1 Carnation)
 • 16th Artillery Regiment (three M-30 122mm howitzer batteries, three ML-20 152mm howitzer batteries)
 • 13th AA Artillery Regiment (SA-6 Gainful)
 • 4th Tactical Missile Squadron (two 9K52 FROG batteries)
 • 48th Rocket Artillery Squadron (three BM-21 batteries)
 • 17th Reconnaissance Battalion
 • 47th Engineering Battalion


20th Armored Division

 • 24th Tank Regiment (T-55A)
 • 28th Tank Regiment (T-72)
 • 68th Tank Regiment (T-72)
 • 49th Mechanized Regiment (BMP-1 / T-55A / 2S1 Carnation)
 • 36th Artillery Regiment (three M-30 122mm howitzer batteries, three ML-20 152mm howitzer batteries)
 • 75th AA Artillery Regiment (SA-6 Gainful)
 • 7th Tactical Missile Squadron (two 9K52 FROG batteries)
 • 8th Reconnaissance Battalion
 • 7th Engineering Battalion


15th Mechanized Division

 • 37th Mechanized Regiment (SKOT-2A/T-55A)
 • 50th Mechanized Regiment (SKOT-2A/T-55A)
 • 75th Mechanized Regiment (BMP-1/T-55A)
 • 35th Tank Regiment (T-55A)
 • 9th Artillery Regiment (three M-30 122mm howitzer batteries, three ML-20 152mm howitzer batteries)
 • 46th AA Artillery Regiment (S-60)
 • 19th Tactical Missile Squadron (two 9K52 FROG batteries)
 • 19th Rocket Artillery Squadron (BM-14)
 • 12th Reconnaissance Battalion
 • 46th Engineering Battalion


6th Airborne Division

 • 6th Airborne Battalion
 • 10th Airborne Battalion
 • 16th Airborne Battalion
 • 18th Airborne Battalion
 • 5th Mixed Artillery Squadron (three 2S12 Sani batteries, one 2B9 Wasilok battery, AT-3 platoon, AT-7 platoon)
 • 26th AA Artillery Squadron (three ZU-23-2 batteries)
 • 48th Reconnaissance Company
 • 11th Engineering Company


7th Landing Division

 • 4th Landing Regiment (TOPAS, PT-76)
 • 34th Landing Regiment (TOPAS, PT-76)
 • 35th Landing Regiment (TOPAS, PT-76)
 • 11th Tank Battalion (PT-76)
 • 41th Tactical Missile Squadron (two 9K52 Luna batteries)
 • 20th Rocket Artillery Squadron (two BM-21 Hail batteries)
 • 29th AA Artillery Battery
 • 52th Reconnaissance Company
 • 18th Engineering Battalion
 • 12th Tank Battalion (it was mobilized only in case of war from students of the Military Academy for Tank Officers in Poznan)


6th Artillery Brigade

 • six howitzer batteries - M-30 122mm
 • three heavy howitzer batteries - ML-20 152mm
 • three heavy rocket launcher batteries - BM-24
SOVIETS:


336th Independent Guards Marine Brigade

 • 877th Independent Marine Battalion
 • 878th Independent Marine Battalion
 • 879th Independent Marine Battalion (Air-Assault)
 • 884th Independent Marine Battalion (cadre, mobilized in case of war)
 • 112th Independent Tank Battalion
 • 887th Independent Reconnaissance Battalion
 • 1612th Independent Artillery Battalion
 • 1618th Independent AA Artillery Battalion
 • 1615th Independent Rocket Artillery Battalion
 • 1621th Independent AT Artillery Battalion
T-55A, PT-76B, BTR-60/80, 2S1 Carnation, 2S9 Nona, BM-21 Hail


7th Guards Airborne Division

 • 97th Guards Airborne Regiment (BMD-1/2 (one battalion), 2S9 Nona, BTR-RD, BTR-3D)
 • 108th Guards Airborne Regiment (BMD-1/2 (one battalion), 2S9 Nona, BTR-RD, BTR-3D)
 • 119th Guards Airborne Regiment (BMD-1/2 (one battalion), 2S9 Nona, BTR-RD, BTR-3D)
 • 1141st Guards Artillery Regiment (three 2S9 Nona batteries, one D-30 howitzer battery)
 • 774th Independent AA Artillery Battalion
 • 72nd Independent Guards Reconnaissance Company
 • 143th Guards Engineering Battalion


6th Motorized Rifles Division

 • 16th Guards Motorized Rifles Regiment (BTR-60/70 (one battalion), T-80, D-30, 2S12 Sani)
 • 82nd Guards Motorized Rifles Regiment (BTR-60, T-80, D-30, 2S12 Sani)
 • 252nd Guards Motorized Rifles Regiment (BMP-1/2 (one battalion), T-80, 2S1 Carnation, 2S12 Sani)
 • 80th Tank Regiment (T-80, BMP-1)
 • 193th Guards Artillery Regiment (2S3 Acacia)
 • 1082nd Anti-Aircraft Artillery Regiment (SA-8 Gecko)
 • 90th Independent Tank Battalion (T-80)
 • 669th Independent Missile Battalion
 • 465th Independent Rocket Artillery Battalion (BM-21 Hail)
 • 126th Independent Reconnaissance Battalion (T-80, BMP-1, BRM-1K, BTR-60)
 • 101st Independent Guard Engineering Battalion


94th Guards Motorized Rifles Division

 • 204th Guards Motorized Rifles Regiment (BMP-1/2 (one battalion), T-64, 2S1 Carnation, 2S12 Sani)
 • 286th Guards Motorized Rifles Regiment (BTR-60, T-64, D-30, 2S12 Sani)
 • 288th Guards Motorized Rifles Regiment (BTR-60, T-64, D-30, 2S12 Sani)
 • 74th Guards Tank Regiment (T-64)
 • 199th Guards Artillery Regiment (2S3 Acacia)
 • 896th Guards AA Artillery Regiment (SA-8 Gecko)
 • 28th Independent Tank Battalion (T-64)
 • 496th Independent Rocket Artillery Battalion (BM-21 Hail)
 • 12th Independent Guards Reconnaissance Battalion (T-64, BMP-1, BRM-1K, BTR-70)
 • 107th Independent Guards Engineering Battalion


EAST GERMANS:


8th Motorized Rifles Division

 • 27th Motorized Rifles Regiment "Hans Kahle"
 • 28th Motorized Rifles Regiment "Wilhelm Florin"
 • 29th Motorized Rifles Regiment "Ernst Moritz Arndt"
 • 8th Tank Regiment  "Arthur Becker'
 • 8th Artillery Regiment  "Erich Müs" (D-30 122mm howitzers, D-20 152mm howitzers)
 • 8th AA Artillery Regiment "Willi Schroder" (SA-6 Gainful)
 • 8th Tactical Missile Squadron  "Herrmann Schuldt"
 • 8th Rocket Artillery Squadron "Mathias Thesen" (BM-21 Hail)
 • 8th  AT Artillery Squadron "Heinrich Dollwetzel"
 • 8th  Reconnaissance Battalion "Otto Moritz"
 • 8th  Pionier Battalion "Tudor Vladimirescu"
Next time - detailed orbats. If you have anything to add or correct, let me know in the comments.

2 komentarze:

 1. Jedna uwaga - 336 Gwardyjska Białostocka Brygada Piechoty Morskiej miała na czas "W" rozwijany jeszcze jeden batalion piechoty - 884. Komplet sprzętu stał w Bałtyjsku...

  https://ru.wikipedia.org/wiki/336-%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%8B#Состав_и_вооружение_бригады_на_1989_год

  Действительные и условные наименования воинских частей входивших в состав бригады на 1989 год[8]:
  Управление бригады — в/ч 06017
  877-й отдельный батальон морской пехоты — в/ч 81282;
  878-й отдельный батальон морской пехоты — в/ч 81278;
  879-й отдельный десантно-штурмовой батальон — в/ч 81280;
  884-й отдельный батальон морской пехоты (кадра) — в/ч 16140;
  887-й отдельный разведывательный батальон — в/ч 81348;
  102-й отдельный танковый батальон[9][10] — в/ч 60182;
  1612-й отдельный самоходный артиллерийский дивизион — в/ч 63962;
  1615-й отдельный реактивный артиллерийский дивизион — н/д;
  1618-й отдельный зенитный ракетно-артиллерийский дивизион — в/ч 70199;
  1621-й отдельный противотанковый артиллерийский дивизион — в/ч 70198;
  На вооружении бригады находилась следующая военная техника[8][5][2]:
  БТР-80 — 96 ед.;
  БТР-60 — 64 ед.;
  Т-55 — 40 ед.;
  ПТ-76 — 26 ед.;
  САУ 2С1 — 18 ед.;
  САУ 2С9 — 24 ед.;
  РСЗО «Град-1» — 18 ед.;
  ЗСУ-23-4 «Шилка» — 8 ед.;
  ЗРК Стрела-10 — 8 ед.;
  ПТРК 9П148 «Конкурс» — н/д.

  OdpowiedzUsuń

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...