poniedziałek, 12 czerwca 2017

Dania 1986 - szczegółowe orbaty sił UW/Denmark 1986 - WP forces detailed orbats

W dzisiejszej odsłonie projektu zajmiemy się nieco bardziej szczegółowymi orbatami sił Układu Warszawskiego. Korzystać będę głównie z amerykańskiego dokumentu FM100-2-3 "The Soviet Army - Troops, Organization and Equipment" z uwzględnieniem różnic jakie występowały w LWP i NVA.


 
Pułk zmotoryzowany na transporterach opancerzonych (BTR-60/70/80 lub SKOT) składał się z:
 
 • HQ
 • 3 batalionów zmotoryzowanych
 • batalionu czołgów (3 kompanie czołgów po 3 plutony)
 • batalionu haubic 122mm (3 baterie haubic M-30/D-30)
 • baterii plot (pluton rakietowy Strzała-1 lub Strzała-10; pluton dział ZSU-23-4 Szyłka lub 2K22 Tunguska)
 • baterii ppk (3 plutony z BRDM-2 z Malutkami lub Konkursami)
 • kompanii zwiadowczej (pluton kołowy - BRDM-2, pluton gąsiennicowy BMP-1/2)
 • kompanii saperów (pluton minerski PMR-3, pluton mostowy TMM/MT-55, pluton techniczny BAT-M)
 
Batalion zmotoryzowany
 
 • HQ
 • 3 kompanie piechoty zmotoryzowanej [3 plutony, pluton km, pluton ppk z Malutkami lub Metysami]
 • bateria moździerzy 120mm lub 82mm
 • pluton ppanc (drużyna z SPG-9, drużyna z Malutkami lub Fagotami)
 • pluton granatników automatycznych AGS-17 (tylko w Armii Radzieckiej)
 • pluton plot (Strieła-2 lub Strieła-3)
 
Pułk zmechanizowany na bojowych wozach piechoty (BMP-1 lub BMP-2) składał się z:
 
 • HQ
 • 3 batalionów zmechanizowanych
 • batalionu czołgów (3 kompanie czołgów po 3 plutony)
 • batalionu haubic 122mm (3 baterie haubic 2S1 Goździk)
 • baterii plot (pluton rakietowy Strzała-1 lub Strzała-10; pluton dział ZSU-23-4 Szyłka lub 2K22 Tunguska)
 • baterii ppk (3 plutony z BRDM-2 z Malutkami lub Konkursami)
 • kompanii zwiadowczej (pluton kołowy - BRDM-2, pluton gąsiennicowy BMP-1/2)
 • kompanii saperów (pluton minerski PMR-3, pluton mostowy TMM/MT-55, pluton techniczny BAT-M)
 
Batalion zmechanizowany na BWP (BWP-1 lub 2)
 
 • HQ
 • 3 kompanie piechoty zmotoryzowanej [3 plutony, pluton km]
 • bateria moździerzy 120mm lub 82mm
 • pluton granatników automatycznych AGS-17 (tylko w Armii Radzieckiej)
 • pluton plot (Strieła-2 lub Strieła-3)
 
Pułk czołgów w DZmech składał się z:
 
 • HQ
 • 3 batalionów czołgów (3 kompanie po 3 plutony)
 • batalionu haubic 122mm (3 baterie haubic 2S1 Goździk)
 • baterii plot (pluton rakietowy Strzała-1 lub Strzała-10; pluton dział ZSU-23-4 Szyłka lub 2K22 Tunguska)
 • kompanii zwiadowczej (pluton kołowy - BRDM-2, pluton gąsiennicowy BMP-1/2)
 • kompanii saperów (pluton minerski PMR-3, pluton mostowy TMM/MT-55, pluton techniczny BAT-M)
 
Dywizja zmechanizowana składała się z:
 
 • HQ
 • 2 pułków zmotoryzowanych na BTR
 • pułku zmechanizowanego na BMP
 • pułku czołgów
 • pułku artylerii (3 bataliony haubic 152mm 2S3 Akacja lub holowane haubice 152mm ML-20 [3 baterie], batalion wyrzutni rakiet BM-21 [3 baterie])
 • pułku plot (5 baterii 2K12 Kub lub 9K33 Osa, ew. 4 baterie S-60)
 • batalionu rakiet taktycznych (2 wyrzutnie 9K52 Łuna-M lub OTR-21 Toczka
 • batalionu ppanc (2-3 baterie dział 100mm T-12/MT-12, 0-1 bateria BRDM-2 z Malutkami lub Konkursami)
 • batalionu rozpoznawczego (2 kompanie rozpoznawcze [2 plutony BMP, 1 pluton czołgów], kompania rozpoznawczo-szturmowa [1 pluton BRDM-2, 1 pluton BRDM-2 lub BTR])
 • batalionu inżynieryjnego (kompania saperów [IMR, GMZ], kompania przeprawowa [PTS], kompania drogowo-mostowa [TMM], kompania mostu pontonowego [most PMP], kompania techniczna [BAT-M, BREM-2])
 
Batalion powietrzno-desantowy
 
 • HQ
 • 3 kompanie spadochronowe
 • bateria moździerzy 120mm
 • pluton plot (Strieła-2 lub Strieła-3)
 • pluton ppanc (Fagot, SPG-9)
 • pluton granatników automatycznych (AGS-17) - tylko w Armii Radzieckiej
 
Samodzielny batalion czołgów (w niektórych sowieckich dywizjach)
 
 • HQ
 • 5 kompanii czołgów [3 plutony]
 
Pułk czołgów DPanc składał się z:
 
 • HQ
 • 3 batalionów czołgów (3 kompanie po 3 plutony)
 • batalionu zmechanizowanego na BMP (j.w)
 • batalionu haubic 122mm (3 baterie haubic 2S1 Goździk)
 • baterii plot (pluton rakietowy Strzała-1 lub Strzała-10; pluton dział ZSU-23-4 Szyłka lub 2K22 Tunguska)
 • kompanii zwiadowczej (pluton kołowy - BRDM-2, pluton gąsiennicowy BMP-1/2)
 • kompanii saperów (pluton minerski PMR-3, pluton mostowy TMM/MT-55, pluton techniczny BAT-M)
 
W LWP taka organizacja obowiązywała dla jednostek wyposażonych w czołgi T-55AM "Merida" i T-72. Oddziały nadal jeżdżące na T-55A korzystały ze starej organizacji składającej się z:
 
 • HQ
 • 5 kompanii czołgów (3 plutony)
 • baterii plot (ZSU-23-4 lub ZU-23-2)
 • kompanii rozpoznawczej (2 plutony BRDM-2)
 • kompanii saperów (pluton minerski PMR-3, pluton mostowy TMM/MT-55, pluton techniczny BAT-M)
 
Dywizja pancerna składała się z:
 • HQ
 • 3 pułków czołgów
 • pułku zmechanizowanego na BMP
 • pułku artylerii (3 bataliony haubic 152mm 2S3 Akacja [3 baterie], batalion wyrzutni rakiet BM-21 [3 baterie])
 • pułku plot (5 baterii 2K12 Kub lub 9K33 Osa, ew. 4 baterie S-60)
 • batalionu rakiet taktycznych (2 wyrzutnie 9K52 Łuna-M lub OTR-21 Toczka)
 • batalionu ppanc (2-3 baterie dział 100mm T-12/MT-12, 0-1 bateria BRDM-2 z Malutkami lub Konkursami)
 • batalionu rozpoznawczego (2 kompanie rozpoznawcze [2 plutony BMP, 1 pluton czołgów], kompania rozpoznawczo-szturmowa [1 pluton BRDM-2, 1 pluton BRDM-2 lub BTR])
 • batalionu inżynieryjnego (kompania saperów [IMR, GMZ], kompania przeprawowa [PTS], kompania drogowo-mostowa [TMM], kompania mostu pontonowego [most PMP], kompania techniczna [BAT-M, BREM-2])
 
W LWP w pułkach artylerii były dwa dywizjony (odpowiednik batalionu) haubic 122mm i jeden dywizjon haubic 152mm. Dywizjon artylerii rakietowej nie podlegał pod pułk artylerii. W dywizjonach artylerii ppanc stosowano starsze 85mm armaty D-44. W batalionach rozpoznawczych nie było czołgów, tylko BWP i BRDM. Baterie ppk w pułkach zmechanizowanych miały tylko 2 plutony BRDMów. W pułkach zmechanizowanych stosowano armaty ZU-23-2 miast ZSU. W LWP nie było granatników automatycznych. Strieły 3 i Tunguski tylko u Sowietów. W LWP i NVA używano pojazdów BLG-60/67 miast MT-55. Miast BREMów-2 w Polsce stosowano wozy WZT-1.

Na razie to wszystko co udało mi się zdobyć. Jeśli macie coś do dodania lub poprawienia, jak zawsze będę wdzięczny o komentarz.

Pozdrawiam.
___________________________________________________________________
In today's part of the project we will look at some more detailed orbats of the forces of the Warsaw Pact. I will mainly use the American FM100-2-3 "The Soviet Army - Troops, Organization and Equipment" document, taking into account the differences in PPA and NVA.

 
The motorized regiment on APC's (BTR-60/70/80 or SKOT) consisted of:

 
 • HQ
 • 3 Motorized battalions
 • Tank battalion (3 tank companies, 3 platoons ea)
 • 122mm howitzer battalion (3 M-30/D-30 batteries)
 • AA battery (SA-9 Gaskin or SA-13 Gopher platoon; ZSU-23-4 Shilka platoon or SA-19 Grison platoon)
 • AT battery (3 platoons with BRDM-2 with AT-3 Sagger or AT-5 Spandler ATGMs)
 • Recce company (BRDM-2 platoon, BMP-1/2 platoon)
 • Sapper Company (mining platoon PMR-3, bridging platoon with TMM/MT-55, technical platoon BAT-M)
A motorized battalion

 
 • HQ
 • 3 motorized infantry companies [3 platoons, HMG platoon, ATGM platoon with AT-3 Sagger or AT-7 Saxhorn]
 • 120mm or 82mm mortar battery
 • AT platoon (a SPG-9 team, ATGM team with AT-3 Sagger or AT-4 Spigot)
 • AGL platoon (AGS-17) - only in the Soviet Army
 • AA platoon (SA-7 Grail or SA-14 Gremlin)
 
The mechanized regiment on IFVs (BMP-1 or BMP-2) consisted of:


 
 • HQ
 • 3 mechanized battalions
 • Tank battalion (3 tank companies, 3 platoons ea)
 • 122mm howitzer battalion (3 2S1 Carnation batteries)
 • AA battery (SA-9 Gaskin or SA-13 Gopher platoon; ZSU-23-4 Shilka platoon or SA-19 Grison platoon)
 • AT battery (2-3 platoons with BRDM-2 with AT-3 Sagger or AT-5 Spandler ATGMs)
 • Recce company (BRDM-2 platoon, BMP-1/2 platoon)
 • Sapper Company (mining platoon PMR-3, bridging platoon with TMM/MT-55, technical platoon BAT-M)
 
A mechanized battalion

 
 • HQ
 • 3 motorized infantry companies [3 platoons, HMG platoon]
 • 120mm or 82mm mortar battery
 • AGL platoon (AGS-17) - only in the Soviet Army
 • AA platoon (SA-7 Grail or SA-14 Gremlin)

 
The MRD tank regiment consisted of:

 
 • HQ
 • 3 battalions of tanks (3 tank companies, 3 platoons ea)
 • 122mm howitzer battalion (3 2S1 Carnation batteries)
 • AA battery (SA-9 Gaskin or SA-13 Gopher platoon; ZSU-23-4 Shilka platoon or SA-19 Grison platoon)
 • Recce company (BRDM-2 platoon, BMP-1/2 platoon)
 • Sapper Company (PMR-3 mineside platoon, TMM/MT-55 bridge platoon, BAT-M technical platoon)
 
A Mechanized Rifle Division consisted of:
 
 • HQ
 • 2 Motorized regiments on BTRs
 • Mechanized regiment on BMPs
 • Tank regiment
 • Artillery Regiment (3 152mm 2S3 Acacia battalions or 152mm D-20 towed howitzers [3 batteries ea], BM-21 Hail Rocket Launcher battalion [3
 • batteries])
 • AA Regiment (5 SA-6 Gainful or SA-8 Gecko batteries, or 4 batteries of S-60 57mm AA guns)
 • SSM Battalion (2 FROG-7 or SS-21 Scarab launchers)
 • AT battalion (2-3 100mm T-12/MT-12 AT gun batteries, 0-1 BRDM-2 with AT-3 Sagger or AT-5 Spandler ATGMs battery)
 • Reconnaissance Battalion (2 reconnaissance companies [2 BMP platoon, 1 tank platoon], assault reconnaissance company[BRDM-2 platoon, BRDM-2 or BTR platoon])
 • Engineering battalion (a mining company [IMR, GMS], a fording company [PTS], a road-bridge company [TMM], a pontoon bridge company [PMP bridge], a technical company [BAT-M, BREM-2 ARVs])
 
Parachute battalion

 
 • HQ
 • 3 parachute companies (3 platoons ea)
 • 120mm mortar batteryAA platoon (SA-7 Grail or SA-14 Gremlin)
 • AT platoon (AT-4 Spigot team, SPG-9 team)
 • AGL platoon (AGS-17) - only in the Soviet Army

 
Independent tank battalion (in some Soviet divisions)
 
 • HQ
 • 5 tank companies [3 platoons ea]
 
The Tank Division tank regiment consisted of:
 • HQ
 • 3 tank battalions (3 companies 3 platoons ea.)
 • Mechanized battalion on BMPs (see above)
 • 122mm howitzer battalion (3 2S1 Carnation batteries)
 • AA platoon (SA-9 Gaskin or SA-13 Gopher platoon; ZSU-23-4 Shilka platoon or SA-19 Grison platoon)
 • Recce company (BRDM-2 platoon, BMP-1/2 platoon)
 • Sappers Company (PMR-3 mining platoon, TMM/MT-55 bridge platoon, BAT-M technical platoon)
In the PPA such organization was applicable to units equipped with T-55AM "Merida" and T-72 tanks. Units still using the T-55As used the old organization consisting of:
 
 • HQ
 • 5 tank companies (3 platoons ea)
 • AA battery (ZSU-23-4 or ZU-23-2 guns)
 • Recce company (2 platoons of BRDM-2s)
 • Sappers Company (PMR-3 mining platoon, TMM/MT-55 bridge platoon, BAT-M technical platoon)
 
The Tank Division consisted of:
 
 • HQ
 • 3 Tank regiments
 • Mechanized regiment on BMPs
 • Artillery Regiment (3 152mm 2S3 Acacia battalions or 152mm D-20 towed howitzers [3 batteries ea], BM-21 Hail Rocket Launcher battalion [3 batteries])
 • AA Regiment (5 SA-6 Gainful or SA-8 Gecko batteries, or 4 batteries of S-60 57mm AA guns)
 • SSM Battalion (2 FROG-7 or SS-21 Scarab launchers)
 • AT battalion (2-3 100mm T-12/MT-12 AT gun batteries, 0-1 BRDM-2 with AT-3 Sagger or AT-5 Spandler ATGMs battery)
 • Reconnaissance Battalion (2 reconnaissance companies [2 BMP platoon, 1 tank platoon], assault reconnaissance company [BRDM-2 platoon, BRDM-2 or BTR platoon])
 • Engineering battalion (a mining company [IMR, GMS], a fording company [PTS], a road-bridge company [TMM], a pontoon bridge company [PMP bridge], a technical company [BAT-M, BREM-2 ARVs]
In the artillery regiments of the PPA there were two squadrons (equivalent of a battalion) of 122mm  howitzers and one 152mm howitzer squadron. The artillery rocket squadron was not subject to the artillery regiment. The AT artillery squadrons used the older 85mm D-44 guns. There were no tanks in the reconnaissance battalions, only BMPs and BRDMs. The ATGM batteries in mechanized regiments had only 2 platoon of BRDMs. In the infantry regiments, ZU-23-2 guns were used instead of Shilkas. There were no AGLs in PPA, and only SA-7 Grails. Instead of MT-55s, the BLG-60/67
vehicles were used in the PPA and NVA. WZT-1s were used as ARVs in PPA.

For now, that's all I got. If you have something to add or correct, I will be grateful for a comment as always.

Regards.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...