środa, 8 lipca 2015

Projekt Modern Spearhead - Polskie Brygady

Tym razem parę jednostek wojskowych Wojska Polskiego. Zarówno te z najnowszym jak i starszym sprzętem.
Leopard z 34 BKPanc.


17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana, czyli "Cyfrowa brygada" jako pierwsza w całości wyposażona w wozy typu Rosomak.
Składa się z:
 • batalion HQ
 • 1 batalionu piechoty zmotoryzowanej Ziemi Rzeszowskiej (HQ, pluton rozpoznawczy (Arctic Cat 400), kompania wsparcia (2 plutony moździerzy 98mm, pluton ppk Spike), 4 kompanie zmotoryzowane na Rosomakach (3 plutony piechoty)
 • 7 batalionu Strzelców Konnych Wielkopolskich (jw)
 • 15 batalionu Ułanów Poznańskich (jw)
 • dywizjonu plot (bateria GROM, bateria ZU-23-2 Hibneryt)
 • 7 dywizjonu Artylerii Konnej Wielkopolskiej (3 baterie AHS Dana 152mm)
 • kompanii  rozpoznawczej Ułanów Wielkopolskich (3 plutony - quady Arctic Cat)
 • 5 Kresowego batalionu saperów (kompania saperów, kompania drogowo-mostowa, kompania techniczna).
Rosomak


Ponieważ wybiegam w projekcie nieco w przyszłość to Dany zastąpię armatohaubicami Kryl, oddziały rozpoznania dostaną rozpoznawcze wersje Rosomaków, albo nowe LOTRy, baterię Gromów zastąpi bateria Poprad, a Hibneryty bateria Hydr. Bataliony piechoty dostaną także Raki i Wilki (zrobię wersję ze 120 mm).

34 Brygada Kawalerii Pancernej
Skład:
 • batalion HQ
 • 1 brabancki batalion czołgów (HQ, 4 kompanie czołgów Leopard 2A5 po 3 plutony każda)
 • 2 flandryjski batalion czołgów (HQ, 4 kompanie czołgów Leopard 2A5 po 3 plutony każda)
 • batalion zmechanizowany (HQ, 4 kompanie piechoty zmechanizowanej na BWP-1 po 3 plutony, kompania wsparcia - 2 plutony moździerzy 120mm, pluton ppk Spike) 
 • drezdeński dywizjon artylerii samobieżnej (3 baterie Goździków)
 • dywizjon przeciwlotniczy (2 baterie ZSU-23-4MP Biała)
 • kompania saperów (pluton techniczny WZT-3, pluton saperski, pluton mostowy)
 • kompania rozpoznawcza (3 plutony na BRDM-2 Żbik)
BWP-1 zamienię na nowe pojazdy Borsuk, Goździki wymienimy na Kraby, a BRDMy na LOTRy. Moździerze 120mm to będą Raki.

23 Śląski Pułk Artylerii
 • HQ
 • 1 dywizjon artylerii samobieżnej (3 baterie AHS Dana)
 • 2 dywizjon artylerii rakietowej (3 baterie WR-40 Langusta)
 • 3 dywizjon artylerii rakietowej (3 baterie WR-40 Langusta)
 • 4 dywizjon artylerii rakietowej (3 baterie RM-70)
Dany wymieniamy na Kraby, a 4 dywizjon zrobimy na WR-300 Homar.

6 Brygada Powietrznodesantowa składa się z:
 • 6 batalionu dowodzenia  - 2 kompanie dowodzenia, kompania rozpoznawcza (3 plutony), kompania saperów (2 plutony saperów, pluton techniczny), bateria plot (ZUR-23-2KG);
 • 6 batalionu powietrzno-szturmowego - kompania HQ, 3 kompanie szturmowe (3 plutony, pluton ppk Spike), kompania moździerzy (3 plutony moździerzy 98mm)
 • 16 batalionu powietrznodesantowego - (jw)
 • 18 bielskiego batalionu powietrzno-szturmowego (jw)
18 batalion jest wyposażony w pojazdy HMMWV.

25 Brygada Kawalerii Powietrznej składa się z:
 • 25 batalionu dowodzenia - 2 kompanie dowodzenia, kompania rozpoznawcza (3 plutony), kompania saperów (3 plutony saperów, pluton techniczny), 1 bateria plot (ZUR-23-2KG),
 • 1 batalionu kawalerii powietrznej - kompania HQ, 3 szwadrony kawalerii powietrznej (3 plutony, pluton ppk Spike), kompania wsparcia (3 plutony moździerzy 98mm) 
 • 7 batalionu kawalerii powietrznej (jw)
 • 1 dywizjonu lotniczego - dwie eskadry na Mi-8/17
 • 7 dywizjonu lotniczego - dwie eskadry na W-3 Sokół/Głuszec
W-3 Sokół
Mi-17Sokoły będą zapewne zastępowane przez H225 Caracal.

9 Brygada Kawalerii Pancernej
 • batalion HQ
 • 1 batalion czołgów (HQ, 4 kompanie czołgów  PT-91 Twardy po 3 plutony każda)
 • 2 batalion czołgów (HQ, 4 kompanie czołgów  PT-91 Twardy po 3 plutony każda)
 • 3 batalion zmechanizowany (HQ, 4 kompanie piechoty zmechanizowanej na BWP-1 po 3 plutony, kompania wsparcia - moździerze 98 mm, pluton ppk Spike) 
 • dywizjon artylerii samobieżnej (3 baterie Goździków)
 • dywizjon przeciwlotniczy (2 baterie ZSU-23-4MP Biała)
 • kompania rozpoznawcza (3 plutony na BRDM-2 Żbik)
 • kompania saperów (pluton techniczny WZT-3, pluton saperski, pluton mostowy)
PT-91 Twardy


15 Brygada Zmechanizowana
 • batalion HQ
 • 1 batalionu zmechanizowanego (HQ, pluton rozpoznawczy (BRDM-2 Żbik), kompania wsparcia (2 plutony moździerzy 98mm, pluton ppk Spike), 4 kompanie zmotoryzowane na BWP-1 (3 plutony piechoty)
 • 2 batalionu zmechanizowanego (jw)
 • batalionu czołgów (HQ, 4 kompanie czołgów T-72M1 po 3 plutony każda)
 • dywizjonu plot (bateria Grom, bateria ZU-23-2)
 • dywizjonu artylerii (3 baterie Goździków)
 • kompanii  rozpoznawczej (3 plutony - BRDM-2 Żbik)
 • batalionu saperów (kompania saperów, kompania drogowo-mostowa, kompania techniczna).
9 BKPanc i 15 BZ umieszczam jako przykład jednostek WP wyposażonych w starszy, głównie postsowiecki sprzęt.

______________________________________________________________

This time, I'll describe some military units of the modern Polish Army. Both with the newest and some older hardware.

The 17th Mechanized Brigade, or the "digital brigade" was the first wholly equipped with the Wolverine IFV (a Polish version of Patria AMV).
It consists of:

 • HQ battalion 
 • 1st battalion (HQ, reconnaissance platoon (Arctic Cat 400), support company (2 98mm mortar platoons, an ATGM platoon with Spike-MR), 4 motorized companies on Wolverines (3 platoons ea)
 • 7th battalion (as above)
 • 15th battalion (as above)
 • AA squadron (a MANPAD battery with Grom missiles, a ZU-23-2 Hibneryt battery)
 • 7th  artillery squadron (3 batteries AHS Dana 152mm)
 • recce company (3 platoons - Arctic Cat ATVs)
 • 5th engineering battalion (engineers company, bridging company, technical company).
Because I'm running out the project somewhat in the future the Danas will be replaced by new Kryl guns (a Polish version of a CAESAR), reconnaissance troops will get the recon versions of Wolverines, or new LOTR 6x6 cars, the MANPAD battery will receive the new Poprad vehicle and Hibneryt's will be replaced by a Hydra battery (35mm guns). Infantry battalions also get Rak 120mm automatic mortars (AMOS like vehicle) and Wolves (a Wolverine version with a 120 mm gun).


34th Armoured Cavalry Brigade consists of 
:

 • battalion HQ
 • 1st tank battalion (HQ, 4 companies with Leopard 2A5 tanks - 3 platoons ea)
 • 2nd tank battalion (HQ, 4 companies with Leopard 2A5 tanks - 3 platoons ea)
 • mechanized battalion (HQ, 4 mechanized infantry companies on BMP-1's 3 platoons ea., support company - 2 120mm mortar platoons, an ATGM platoon with Spike-MR)
 • self-propelled artillery squadrons(3 batteries with 2S1 Gvozdiks)
 • AA battalion (2 batteries ZSU-23-4MP Biała - a Shilka mod without radar and Grom AA missiles)
 • engineers company (technical platoon WZT-3, engineers platoon, bridging platoon)
 • reconcompany (3 platoons on BRDM-2 M96 Wildcat - a Polish modification of the BRDM-2 - 12,7mm HMG instead of the 14,5 KPVT.)
BMP-1's will be replaced by the new Badger IFV, Gvozdiks will be replaced by the new Krab gun, and BRDMs with LOTR 6x6 cars. The 120mm mortars will be replaced by Rak mortars.

23th Artillery Regiment 
 • HQ
 • 1st self-propelled artillery squadron (3 batteries Dana)
 • 2nd rocket artillery squadron (3 batteries WR-40 Langusta)
 • 3nd rocket artillery squadron (3 batteries WR-40 Langusta)
 • 4th rocket artillery squadron (3 batteries RM-70)
The Danas will be replaced by Krab's, and the 4th squadron will have the new WR-300 Homar.


The 6th Airborne Brigade consists of:

 • 6th command battalion - 2 
  command 

  companies, recon company (3 platoons), engineering company (2 platoons of sappers, technical platoon), an AA battery (ZUR-23-2KG - a Polish modification of ZU-23-2 with Grom AA missiles);

 • 6th air-assault battalion - HQ company, 3 assault companies (ea. 3 platoons, an ATGM platoon with Spike-MR), a 
  mortar 

  company (3 98mm mortar platoons)

 • 16th airborne battalion (as above)

 • 18th  air-assault battalion (as above)


The 18th battalion is equipped with HMMWV vehicles.


The 25th Air Cavalry Brigade consists of:

 • 25th command battalion - 2 command companies , recon company (3 platoons), engineering company  (3 platoons of sappers, technical platoon), an AA battery (ZUR-23-2KG)

 • 1st air cavalry battalion - HQ company, 3 air cavalry squadrons (3 platoons, an ATGM platoon with Spike-MR), support company (3 98mm mortar platoons)

 • 7th air cavalry battalion (as above)

 • 1st air squadron - two squadrons with Mi-8/17s

 • 7th air squadron - two squadrons on W-3 Sokół / Głuszec
The 7th air squadron will replace their W-3 with the new H225 Caracals.


9th Armoured Cavalry Brigade

 • HQ battalion 

 • 1st tank battalion (HQ, 4 companies with PT-91 Twardy tanks - 3 platoons each)

 • 2nd tank battalion (HQ, 4 companies with PT-91 Twardy tanks - 3 platoons each)

 • 3rd mechanized battalion (HQ, 4 mechanized infantry companies with BMP-1's  - 3 platoons ea, 
  support 

  company - 2 98 mm mortar platoons, an ATGM platoon with Spike-MR)

 • self-propelled artillery squadron (3 batteries Gvozdiks)

 • AA battalion (2 batteries ZSU-23-4MP Biała)

 • recon company (3 platoons on BRDM-2 Wildcat)

 • engineering company (technical platoon WZT-3, engineer platoon, bridging platoon)
The Gvozdiks may be replaced by Danas moved from a brigade that will receive the new Krab or Kryl guns.


15th Mechanised Brigade


 • HQ 
  battalion 

 • 1st mechanized battalion (HQ recon platoon (BRDM-2 Wildcat), 
  support 

  company (2 98mm mortar platoons, an ATGM platoon with Spike-MR), 4 mechanized companies on BMP-1's (3 platoons ea)

 • 2st  mechanized battalion (as above)

 • tank battalion (HQ, 4 companies of T-72M1 anks , 3 platoons ea)

 • AA squadron (Grom MANPAD battery, ZU-23-2 
  battery 

  )

 • Artillery 
  squadron 

  (3 batteries Gvozdiks)

 • recon company (3 platoons - BRDM-2 Wildcat)


 • engineering 
  battalion (engineers company, bridging company, technical company).

I've  put the 

9th and 15th brigades as an example of Polish units equipped with older, mostly post-soviet equipment.

4 komentarze:

 1. Hibneryta mam zrobionego - Wilka zacząłem, ale go raczej ma nie być, tak więc nie wiem czy kończyć...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Świetnie :). Wilka zrób jako limited edition ;). Lepiej skoncentruj się na Rośku z nową wieżą ZSSW -30. ;)

   Usuń
 2. A ZSSW to nie ma być przypadkiem do Rosomaka 2?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. http://dziennikzbrojny.pl/aktualnosci/news,1,7839,aktualnosci-z-polski,mspo14-polska-wieza-zssw-30-dla-wozow-bojowych. Na starszych pewnie też. I na Borsuku zapewne.

   Usuń

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...