piątek, 10 kwietnia 2015

Projekt Modern Spearhead - Amerykańskie brygady wsparcia

Działanie BCT wspierają modułowe brygady wsparcia. Zajmiemy się tymi, które mają jakieś odzwierciedlenie w grze, czyli Brygadami Lotnictwa Bojowego - Combat Aviation Brigades (CAB), Brygadami Artylerii - Fires Brigades i Brygady Artylerii Przeciwlotniczej (ADAB).

Aktualnie występują dwa rodzaje CAB - ciężkie i wielozadaniowe (Full Spectrum).
Ciężki CAB składa się z:
 • 2 batalionów rozpoznawczo-bojowych - 3 kompanie po 8 AH-64 Apache
 • batalionu szturmowego - 3 kompanie po 10 UH-60 Blackhawk
 • batalionu ogólnego wsparcia - kompania dowódcza (4 UH-60, 4 EUH-60), ciężka kompania transportowa (3 plutony z CH-47 Chinook), kompania medyczna (5 plutonów po 3 HH-60M)
Wielozadaniowy CAB składa się z:
 • batalionu rozpoznawczo-bojowego - 3 kompanie po 8 AH-64 Apache
 • szwadronu rozpoznawczo bojowego - 3 plutony po 7 OH-58D Kiowa Warrior i kompania UAV (2 plutony z 4 RQ-7B Shadow)
 • batalionu szturmowego - 3 kompanie po 10 UH-60 Blackhawk
 • batalionu ogólnego wsparcia - kompania dowódcza (4 UH-60, 4 EUH-60), ciężka kompania transportowa (3 plutony z 4 CH-47 Chinook), kompania medyczna (5 plutonów po 3 HH-60M)
 • kompanii UAV - 3 plutony po 4  MQ-1C Gray Eagle
Apache
Blackhawk


Chinook

Kiowa Warrior

Brygada artylerii składa się z:
 • HQ
 • od 1 do 5 batalionów:  artylerii rakietowej (3 baterie po 6 MLRS/HIMARS), samobieżnej lufowej (3 baterie po 4 M109A6 lub A7) lub ciągnionej lufowej (3 baterie po 4 M777)

MLRS
Brygada Artylerii Przeciwlotnicznej (ADAB) składa się z:
 • HQ
 • 3 batalionów Avengerów - 3 baterie M1097 Avenger Air Defense System
 • 1 batalionu MANPADS - 3 baterie FIM-92 Stinger

Avenger
Modułowa konstrukcja brygad pozwala na dowolne wzmacnianie różnych BCT konkretnymi jednostkami w zależności od potrzeb i zadań bojowych.

_______________________________________________________

The BCT's are supported by modular support brigades . We will deal with those that have some effect in the game, that are the Combat Aviation Brigades (CAB), Fires Brigades (FiB) and Air Defense Artillery Brigades (ADAB).

Currently, there are two types of CAB - the Heavy CAB and the Full Spectrum CAB

A Heavy CAB consists of:

 • 2 Attack Reconnaissance Battalions - 3 companies with 8 AH-64 Apache
 • Assault Helicopter Battalion - 3 companies with 10 UH-60 Blackhawk
 • General Support Aviation Battalion - command company (4 UH-60, 4 EHU-60), heavy transport company (3 platoons with 4 CH-47 Chinook), MEDEVAC company (5 platoons with 3 HH-60M)
A Full-Spectrum CAB consists of:
 • Attack Reconnaissance Battalion - 3 companies with 8 AH-64 Apache
 • Attack Reconnaissance Squadron - 3 platoons with OH-58D 7 Kiowa Warrior and an UAV company (2 platoons with 4 RQ-7BShadow )
 • Assault Helicopter Battalion - 3 companies with 10 UH-60 Blackhawk
 • General Support Aviation Battalion - command company (4 UH-60, 4 EHU-60), heavy transport company (3 platoons with 4 CH-47 Chinook), MEDEVAC company (5 platoons with 3 HH-60M)
 • UAV company - 3 platoons with 4 MQ-1C Gray Eagle
   
A Fire Brigade consists of: 
 • HQ 
 •  from 1 to 5: rocket artillery battalions (3 batteries with 6 MLRS / HIMARS), self-propelled howitzer battalions (3 batteries with 4 M109A6 or A7) or towed howitzer battalions (3 battries with 4 M777)
An Air Defense Artillery Brigade consists of: 
 • HQ  
 • 3 Avenger battalions - 3 batteries with M1097 Avenger Air Defense 
 • 1 MANPADS battalion - 3 batteries with FIM-92 Stinger teams  
The modular design allows the support brigades to strengthen various specific BCT units depending on the needs and combat tasks.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...