czwartek, 13 lutego 2020

Szpej w 15mm/Stowage in 15mm

Lubię jak moje modele wyglądają na zużyte i "po przejściach". Pewnie dlatego że kiepski ze mnie malarz :D. Tym samym przemawia do mnie widok pojazdów obładowanych różnego rodzaju szpejem: plecakami, kanistrami, pudłami, pojemnikami, śpiworami, lodóweczką na zimne piwko itp. W związku z powyższym zapraszam do przeglądu szpeju, który można sobie nabyć lub samodzielnie zmajstrować. Od razu zaznaczam że interesuje mnie głównie skala 15mm (1:100) i modele sci-fi lub modernowe, ale część opisywanych przeze mnie rzeczy da się wykorzystać i do wcześniejszych epok.

I like how my models look worn and "from hell and back". Probably because I'm a bad painter: D. Thus, the view of vehicles loaded with different types of stowage appeals to me: backpacks, canisters, boxes, containers, sleeping bags, a cooler for a cold beer, etc. And so, I invite you to my review of the stowage, which you can buy or build yourself. I must immediately point out that I'm mainly interested in the 15mm (1:100) scale and sci-fi or modern models, but some of the things I describe can be used for earlier periods.

Polski Rosomak w Afganistanie/A Polish Rosomak in Afganistan.

Szpej na Abramsie/Stowage on an Abrams tank.


Dodatkowy ekwipunek można generalnie podzielić na trzy kategorie: dodatkowy pancerz, dodatkowe elementy uzbrojenia i klasyczny szpej.

Additional equipment can be generally divided into three categories: additional armor, additional weaponry and classic equipment.

PANCERZ/ARMOR

Dodatkowe płyty pancerza można zasymulować przycinając odpowiednio kawałki plasticardu. Ale np. Brigade Models ma w ofercie dodatkowy zestaw czołgowego pancerza składającego się z pięciu elementów (boczne fartuchy, przednia płyta i dodatkowy pancerz wieży). Pasuje on co prawda do ich linii Neo-Sowieckiej, ale zdolny modelarz da sobie radę.

Additional armor plates can be simulated by accordingly cutting plasticard pieces. But Brigade Models offers an additional set of tank armor consisting of five elements (side skirts, front plate and additional turret armor). It suits their Neo-Soviet line, but a talented modeller will handle it.

Zdjęcie od Brigade Models/Photo from Brigade Models
Pancerz reaktywny (ERA), zgodnie z poradnikiem który znalazłem na stronie NoDiceNoGlory, można zasymulować używając odpowiednio wygrawerowanych płyt plasticardu np. od Evergreen (4502). W Polsce jednak dość trudno o produkty Evergreen Scale Models. Ale na szczęście jest Green Stuff World który posiada w ofercie podobne produkty. W Polsce można nabyć je np. w Battle-Models. Ostatnio sobie je nabyłem, ale jeszcze nie było okazji wypróbować.

Reactive armor (ERA), according to the guide that I found on the NoDiceNoGlory website, can be simulated using properly engraved plasticard plates e.g. Evergreen (4502). In Poland, however, it is quite difficult to find Evergreen Scale Models products. But fortunately, there is Green Stuff World which offers similar products. In Poland, you can buy them at Battle-Models. I bought them recently, but I haven't tried it yet.
Zdjęcie od NoDiceNoGlory/Photo by NoDiceNoGlory.
Z pancerzem prętowym będzie ciężej. Jeśli jesteś zdolnym modelarzem możesz spróbować metody modelarzy redukcyjnych i bawić się z elementami ramek od modeli i drutem (przydaje się papier milimetrowy). Można też skorzystać z drukarek 3D. Brigade Models na swoim sklepie Shapeways sprzedaje pancerz prętowy pod modele 15mm.

It won't be easy with a bar armor. If you are a talented modeler, you can try the reduction modelers method and work with plasticmodel frames and wire (graph paper will be useful). You can also use 3D printers. Brigade Models sells Bar armor for 15mm models at its Shapeways store.

Zdjęcie od Shapeways/Photo from Shapeways
UZBROJENIE/ARMAMENT

Dodatkowe rodzaje uzbrojenia można podzielić na dwie podkategorie: lufy lub wyrzutnie i broń na mocowaniu czopowym lub zdalnie sterowane moduły uzbrojenia.

Additional weaponry can be divided into two subcategories: tank barrels or launchers and pintle mounted weapons or remote weapons stations.

Brigade Models ma w ofercie kilka ciekawych elementów: lufy do superciężkiego czołgu Mamont (3 rodzaje), ramiona do Mechów bojowych, kilka rodzajów broni do włazów i ZSMU i bardzo fajny element czyli podwieszane zasobniki uzbrojenia do VTOLi. Ground Zero Games ma bogatą ofertę dodatkowych wieżyczek z różnymi rodzajami broni oraz alternatywne uzbrojenie mechów w skali 15mm. Ral Partha Europe ma alternatywne ramiona dla pancerzy wspomaganych Ayame, ponadto ciężki czołg Arc Fleet przyjeżdża z trzema rodzajami luf więc można dwie wykorzystać do innych celów.

Brigade Models offers several interesting elements: barrels for the Mamont super-heavy tank (3 types), arms for Combat Mechs, several types of weapons for hatches and RWS, and a very nice thing, i.e. VTOL wing stores. Ground Zero Games has a wide range of additional turrets with different types of weapons, as well as alternative guns for 15mm scale mechs. Ral Partha Europe has alternative arms for Ayame power armor, and the heavy Arc Fleet tank comes with three types of barrels, so two can be used for other purposes.

Zdjęcie od Brigade Models/Photo from Brigade Models
ZSMU od Brigade Models/RWS from Brigade Models

ZSMU z Gatlingami od GZG/GZG Gatling RWS

Zdwojone kmy od GZG/Twin MGs from GZG

Wyrzutnie rakiet od GZG/GZG light missile launchers

Zestaw czujników od GZG/GZG sensor pod

SZPEJ/STOWAGE

Ostatnia kategoria będzie najszersza bo na pancerz pojazdu można wrzucić generalnie wszystko. Proponuję zacząć od bardzo ciekawego artykułu z portalu Breaktrough Assault dotyczącego ładowania szpeju na amerykańskie Abramsy. Zawiera on przede wszystkim opis czego używali amerykańscy czołgiści do przechowywania swoich drobiazgów (np. pojemniki po 40mm granatach) i jak można własnym sumptem oszpejować czołg. Później można się zacząć rozglądać za gotowymi produktami.

The last category will be the widest because you can throw almost anything on top of the armor of a vehicle. I suggest starting with a very interesting article from the Breaktrough Assault portal about the stowage on American Abrams tanks. First of all, it contains a description of what American tankers used to store their small items in (e.g. 40mm grenade ammo boxes) and how you can put handmade stowage on the tank. Then, you can start looking for finished products.

Gdyby jednak na modelu nie było zbytnio miejsca na wrzucenie gratów, można od Brigade Models dokupić wykonane z fototrawionej blaszki kosze do wież pojazdów.

However, if there is little space on the model to throw stuff onto, you can buy from Brigade Models photo-etched brass turret baskets from Brigade Models.


A potem to już hulaj dusza, piekła nie ma. :)

Brigade Models ma zestaw pakunków, zapasowe koła w trzech rozmiarach, dodatkowe zbiorniki paliwa w stylu sowieckim, anteny i radary, włazy, haki holownicze i dźwig do zmontowania jakiegoś WZT.

Brigade Models has a stowage set, spare wheels in three sizes, additional Soviet-style fuel tanks, antennas and radars, hatches, towbars and a crane to assemble some recovery vehicles.
Khurasan Miniatures też posiada mieszany zestaw szpeju.

Khurasan Miniatures also has a mixed stowage set.


Alternative Armies w sekcji Ion Age posiada cztery zestawy, które mogą nas zainteresować. Pierwszy dotyczy pojazdów, trzy pozostałe piechoty, a w nich znajdziemy różne rodzaje broni, ręczne wyrzutnie rakiet, plecaki i hełmy. Fajne jest to że z każdego zestawu można sobie kupić tylko pojedyncze, potrzebne nam elementy.

Alternative Armies in the Ion Age section has four sets that may interest us. The first applies to vehicles, the remaining three are for infantry, and in them we find various types of weapons, rocket launchers, backpacks and helmets. The nice thing is that from each set you can buy only individual pieces that we want.


The Scene UK może nie ma zbyt szerokiej oferty w porównaniu z Brigade czy GZG, ale można od nich kupić trzy rodzaje pakunków, cztery rodzaje beczek, dwa rodzaje zwiniętych plandek i zestaw wyrzutni rakiet.

The Scene UK may not have a wide range compared to Brigade or GZG, but you can buy three types of boxes, four types of barrels, two types of rolled tarps and a set of rocket launchers.Zestaw od S&S nada się do różnych epok. Od DWS po sci-fi. Mają też fajny zestaw plecaków typu bergen. I sporo zestawów konwersyjnych dla skal 1:100 i 1:72.

The S&S set is suitable for different eras. From IIWW to sci-fi. They also have a nice bergen backpack set. And quite a lot of conversion sets for 1:100 and 1:72 scales.Na koniec Ground Zero Games oferuje chyba z 15 zestawów przeróżnych paczek, skrzynek, pakunków i inszego szpeju które można wykorzystać zarówno do wzbogacenia podstawek piechurów, pojazdów czy terenu. Są to: radary, sześcienne pudła, duże heksagonalne pudła, beczki z tworzyw sztucznych, dwa zestawy drobnych elementów (kanistry, zapasowe magazynki), butle gazowe, stalowe beczki, puszki transportowe, pudła i puszki na szpej, kegi/beczki, żebrowane pojemniki, małe skrzynki i pudła oraz pojemniki na amunicję. I dwa zestawy silników antygrawitacyjnych. Jest z czego wybierać.

Last but not least, Ground Zero Games offers about 15 sets of various crates, boxes, packages and other equipment that can be used to enrich infantry stands, vehicles or terrain. These are: radars, cubic boxes, large hexagonal boxes, plastic barrels, two sets of small stowage (canisters, spare clips), gas cylinders, steel barrels, transport cans, stowage boxes and cans, kegs/barrels, ribbed containers, small boxes and ammo containers. And two sets of antigravity engines. That's a lot to choose from.
Duże silniki antygrawitacyjne od GZG/GZG large antigrav drives

Radary od GZG/GZG radars and sensors

A jeśli chcielibyście dorzucić trochę szpeju na pojazdy 6mm - firma Perfect Six Miniatures służy pomocą. :D

And if you would like to add some extra gear for 6mm vehicles - Perfect Six Miniatures has you covered. : D

Co Wy sądzicie o szpejowaniu pojazdów? Może macie jakieś gotowe modele, które chcecie pokazać? Dajcie znać w komentarzach.

What do you think about putting stowage on vehicles? Maybe you have some ready models that you want to show? Let me know in the comments.

Pozdrawiam/Regards
Brathac


4 komentarze:

  1. Gotowego modelu do pokazania nie mam, ale zapisałam sobie już w notatniku gdzie szukać, gdy będę malować swoją pancerkę. Dzięki za pomocny wpis! :-)

    OdpowiedzUsuń
  2. Spare small arms: http://mjfigures.co.uk/product-category/15mm/
    Mainly scenery but a few useful bits: https://www.anyscalemodels.com/shop/scale-1-100-for-15mm.html
    Lots of 1/72 stuff that is still good for 15mm: http://www.sgtsmess.co.uk/index.html

    OdpowiedzUsuń

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...