wtorek, 26 września 2017

Dania '86 - siły lotnicze NATO/Denmark '86 NATO air forces

W kolejnej części projektu popatrzymy na jednostki lotnicze obu stron. Na początek NATO.
In the next part of the project, we'll take a look at the air forces of both sides. NATO will go first.
F-35 Draken

Obroną powietrzną Danii oraz terytorium Zachodnich Niemiec na północ od rzeki Łaby zajmowało się natowskie dowództwo Allied Air Forces Baltic Approaches (AIRBALTAP). Dodatkowo obrona Szlezwiku-Holsztyna leżała w gestii 2 ATAF. AIRBALTAP miało pod swoją komendą lotnictwo Królewskich Duńskich Sił Powietrznych oraz zachodnioniemieckiej Luftwaffe i Marineflieger.

The air defense of Denmark and the West German territory north of the Elbe River was tasked to the NATO Allied Air Forces Baltic Approaches (AIRBALTAP) command. In addition, the defense of Schleswig-Holstein laid in the responsibility of 2nd ATAF. AIRBALTAP had the Royal Danish Air Force and the West German Luftwaffe and Marineflieger units under its command .

Królewskie Duńskie Siły Powietrzne (Flyvevåbnet)

Baza lotnicza Aalborg
Eskadrille 723, 16× F-16A
Eskadrille 726, 16× F-16A

Baza lotnicza Karup
Eskadrille 725, 20× F-35 Draken (wersja myśliwsko-bombowa z możliwością przenoszenia 1000 funtowych bomb i rakiet AGM-12 Bullpup), 5× TF-35 Draken
Eskadrille 729, 20× RF-35 Draken (wersja rozpoznawcza), 5× TF-35 Draken

Baza lotnicza Tirstrup
Baza przeznaczona dla posiłków z USAF/RAF.
RAF - Eskadry Nr 6 i Nr 54 - SEPECAT Jaguar GR.1
USAF - eskadry z 9 i 12 Air Force - zapewne F-16A i A-10

Baza lotnicza Vandel
Baza przeznaczona dla posiłków z USAF/RAF.

Baza lotnicza Skrydstrup
Eskadrille 727, 16× F-16A
Eskadrille 730, 16× F-16A

Baza lotnicza Værløse
Eskadrille 721, transportowa (3× C-130H Hercules)
Eskadrille 722, śmigłowce SAR (8× S-61A)

Dowództwo Obrony Powietrznej Wschód
Baza Skalstrup
Eskadrille 541, Stevns Fort, bateria I-Hawk (6 wyrzutni)
Eskadrille 542, Kongelund Fort bateria I-Hawk (6 wyrzutni)
Eskadrille 543, Baza Sigerslev , bateria I-Hawk (6 wyrzutni)
Eskadrille 544, Tune bateria I-Hawk (6 wyrzutni)

Dowództwo Obrony Powietrznej Zachód
Karup
Eskadrille 531, Odense, bateria I-Hawk (6 wyrzutni)
Eskadrille 532, Odense, bateria I-Hawk (6 wyrzutni)
Eskadrille 533, baza lotnicza Skrydstrup, bateria I-Hawk (6 wyrzutni)
Eskadrille 534, Baza lotnicza Karup , bateria I-Hawk (6 wyrzutni)

Luftwaffe
Baza lotnicza Husum
Jagdbombergeschwader 41, 2 dywizjony z 18x Alpha Jet w każdym, 8x Alpha Jet w rezerwie

Baza lotnicza  Leck
Aufklärungsgeschwader 52, 2 dywizjony z 15x RF-4E (rozpoznawcze)
144. Dywizjon obrony przeciwlotniczej (rezerwowy), Alt Duvenstedt, bateria Roland (4 wyrzutnie)

Marinefliegerdivision
Tornado z Marineflieger

Baza lotnicza Schleswig
Marinefliegergeschwader 1, 2 dywizjony z 24x Tornado IDS w każdym
1. Dywizjon Obrony Przeciwlotniczej, Kropp, bateria Roland (6 wyrzutni)

Baza lotnicza Eggebek
Marinefliegergeschwader 2, 2 dywizjony z 24x Tornado IDS w każdym
2. Dywizjon Obrony Przeciwlotniczej, Tarp, bateria Roland (6 wyrzutni)

Baza lotnicza Nordholz
(zadania ZOP na Morzu Północnym)
Marinefliegergeschwader 3, 2 dywizjony łącznie z 20x Breguet Atlantic (15x patrolowymi i 5x BR 1150M wariantu SIGINT), dywizjon śmigłowców dla niszczyciel i fregat Marynarki 19x Sea Lynx Mk88
3. Dywizjon Obrony Przeciwlotniczej, Nordholz, bateria Roland (6 wyrzutni)

___________________________________________________________________

Royal Danish Air Force (Flyvevåbnet)

Aalborg Air Base
Eskadrille 723, 16× F-16A
Eskadrille 726, 16× F-16A

Karup Air Base
Eskadrille 725, 20× F-35 Draken strike fighter (able to carry up to 1000lb bombs and AGM-12 Bullpup missiles), 5× TF-35 Draken
Eskadrille 729, 20× RF-35 Draken reconnaissance fighter, 5× TF-35 Draken

Tirstrup Air Base
Co-located Operating Base to be reinforced by USAF/RAF squadrons
RAF: No 6 and No 54 Squadrons equipped with SEPECAT Jaguar GR.1 planes.
USAF: Squadrons from 9th and 12th Air Force - most likely F-16As and A-10s.

Vandel Air Base
Co-located Operating Base to be reinforced by USAF/RAF squadrons

Skrydstrup Air Base
Eskadrille 727, 16× F-16A
Eskadrille 730, 16× F-16A

Værløse Air Base
Eskadrille 721, transport aircraft (3× C-130H Hercules)
Eskadrille 722, search and rescue helicopters (8× S-61A)

Air Defence Command East, Skalstrup Air Station
Eskadrille 541, Stevns Fort, with 1× I-Hawk battery (6× launchers)
Eskadrille 542, Kongelund Fort near Aflangshagen Air Station, with 1× I-Hawk battery (6× launchers)
Eskadrille 543, Sigerslev Air Station, with 1× I-Hawk battery (6× launchers)
Eskadrille 544, Tune near Skalstrup Air Station, with 1× I-Hawk battery (6× launchers)

Air Defence Command West, Karup
Eskadrille 531, Odense, with 1× I-Hawk battery (6× launchers)
Eskadrille 532, Odense, with 1× I-Hawk battery (6× launchers)
Eskadrille 533, Skrydstrup Air Base, with 1× I-Hawk battery (6× launchers)
Eskadrille 534, Karup Air Base, with 1× I-Hawk battery (6× launchers)

Luftwaffe

Husum Air Base
Jagdbombergeschwader 41, 2x squadrons with 18x Alpha Jets each, and 8x Alpha Jets in reserve.

Leck Air Base
Aufklärungsgeschwader 52, 2x squadrons with 15x RF-4E (Reconnaissance)
144th Air Defence Missile Squadron (Reserve), Alt Duvenstedt, with 4x Roland systems

Marine Marinefliegerdivision

Schleswig Air Base
Marinefliegergeschwader 1, 2x squadrons with 24x Tornado IDS each
Air Defence Squadron 1, Kropp, with 6x Roland systems

Eggebek Air Base
Marinefliegergeschwader 2, 2x squadrons with 24x Tornado IDS each
Air Defence Squadron 2, Tarp, with 6x Roland systems

Nordholz Airbase
tasked with submarine hunting in the North Sea
Marinefliegergeschwader 3, 2x squadrons with a total of 20x Breguet Atlantic (15x maritime patrol and 5x BR 1150M signals intelligence variant), 1x squadron with 19x Sea Lynx Mk88 helicopters for Navy's destroyers and frigates
Air Defence Squadron 3, Nordholz, with 6x Roland systems

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...