wtorek, 30 czerwca 2015

Projekt Modern Spearhead - Finlandia

Dzisiaj zajmę się siłami zbrojnymi Finlandii, stanowiącymi ciekawą mieszaninę uzbrojenia zachodniego i wschodniego. Armia Finlandii czasu pokoju składa się z brygady pancernej, trzech brygad piechoty i brygady jegrów, wyszkolonych do walk w obszarze podbiegunowym. Brygady czasu pokoju generalnie używane są do szkolenia rekrutów. W przypadku wojny siły zbrojne mają rozwinąć się w:

 • 3 brygady gotowości (readiness - Jaeger Brigade 2005 type
 • 3 brygady regionalne 
 • 2 zmechanizowane grupy bojowe
 • batalion śmigłowców (na NH-90)
 • batalion sił specjalnych
Przedstawione orbaty oparte są na zdobytych przeze mnie informacjach i aktualnych stanach poszczególnych pojazdów sił zbrojnych Finlandii. Istnieje prawdopodobieństwo że gdzieś mogłem się pomylić. Jeśli uda mi się dowiedzieć czegoś więcej dam znać.


Brygady gotowości typ 2005 (zapewne tworzone z brygad Kainuu, Karelia, Pori) i regionalne składają się z:
 • kompanii HQ
 • 4 batalionów jegrów (HQ, kompania moździerzy 120mm (3 baterie 120 KRH 92 na Sisu Nasu, Bv 206, lub XA-361 AMOS); 2 kompanie jegrów - 3 plutony na Sisu NasuBv 206XA-360 (czyli fińskie Rosomaki z wieżą Konigsberga z półcalówką) lub XA-180/185/203pluton ppk (PSTOHJ2000, czyli Spike-MR), bateria moździerzy 81mm 81 KRH 71 Y)
Bv 206 (lub Nasu)
XA-180
 • kompanii ppanc (3 plutony TOW 2A i TOW 2B na XA-185 lub Sisu Nasu)
 • kompanii zwiadu (3 plutony na Sisu Nasu lub Land Rover Defender)
 • batalionu plot (bateria plot z ITO90M, bateria Stingerów, bateria 35 ItK 88 lub 23 ItK 95)
 • pułku artylerii (6 baterii haubic 155 K 98, lub starszych 155 K 83 lub post-sowieckich 152 K 89 (2A36 Hiacynt-B) lub 122 H 63A (D-30).
 • batalionu inżynieryjnego (kompania saperska, kompania mostowa - po 3 plutony)
Brygady działające dalej na północ (Kainuu) wyposażone są w pojazdy gąsiennicowe (Sisu Nasu, Bv206). Brygady regionalne tworzone są z rezerwistów i posiadają starszy sprzęt i postsowiecką artylerię.

Zmechanizowane grupy bojowe powstaną zapewne na podstawie batalionu pancernego Hame, Ich przewidziany skład to:
 • kompania HQ
Leopard 2A4

 • 3 bataliony pancerne (HQ, kompania czołgów (4 plutony) na Leopardach 2A6 i 2A4, 3 kompanie zmechanizowane po 4 plutony (1 na CV-9030 FIN, 1 na BMP-2, 1 na MT-LBV), bateria plot na ItPsv 90 Marksman
CV9030
BMP-2

 • kompania ppanc (TOW 2A i TOW 2B na XA-185)
 • kompania zwiadu (3 plutony na BMP-2)
 • pułk artylerii (3 baterie 122 PSH 74 lub 152 TELAK 91, bateria MLRS M270)
 • batalion plot (bateria ITO-05 ASRAD-R, bateria ITO-05M (RBS-70))
 • batalion inżynieryjny (kompania saperska - wozy Sisu RA-140 DS, Leopard 2R , kompania mostowa - Leopard 2L Leguan - po 3 plutony)
Fińskie siły powietrzne używają amerykańskich F/A-18C/D Hornet i brytyjskich BAe Hawk (głównie do szkolenia).
F-18 Hornet


________________________________________________________________

Today I will deal with Finland's armed forces, consisting of an interesting mixture of Eastern and Western weaponry. Finland's peacetime army is composed of an armored brigade, three infantry brigades and a Jaeger brigade - trained to fight  in the Arctic circle. The peacetime brigades are generally used for training conscripts. In case of war, the armed forces will be developed in:
 • 3 readiness brigades (Jaeger Brigade 2005 type)
 • 3 regional brigades
 • 2 mechanized battle groups
 • a helicopter battalion (on NH-90's)
 • a special forces battalion

The orbats are based on the information I found and the current number of individual vehicles in their armed forces. It is likely that somewhere I could be wrong. If I know more I'll update.

The readiness brigades Type 2005 (most likely created from the Kainuu, Karelia, Pori brigades) and the regional brigades consist of:
 • HQ company 
 • 4 Jaeger battalions (HQ, a 120mm mortar company (3 batteries - 120 KRH 92 mounted on Sisu Nasu, Bv 206, or XA-361 AMOS); 2 Jaeger companies (3 platoons on Sisu Nasu, Bv 206, XA-360 (the Patria AMV with a Kongsberg turret with a 12,7mm HMG) or XA-180/185/203, ATGM platoon (with PSTOHJ2000, or Spike-MRs), and a 81mm mortar battery with 81 KRH 71 Y mortars)
 • anti-tank company (3 platoons with TOW 2A and TOW 2B mounted on XA-185 or Sisu Nasu)
 • reconnaissance company  (3 platoons on Sisu Nasu or Land Rover Defenders)
 • air defense battalion (a ITO90M battery, Stinger battery , an 35 ITK 88 or 23 ITK 95 battery)
 • artillery regiment (6 howitzer batteries with 155 K 98 or older 155 K 83 or the post-Soviet 152 K 89 (2A36 Hyacinth-B) or 122 H 63A (D-30).
 • engineering battalion (an engineering company and a bridging company (3 platoons ea.))
Brigades operating further north (Kainuu) are equipped with tracked vehicles (Sisu Nasu, Bv206). Regional brigades are created from reservists and have older hardware and post-Soviet artillery.

Mechanized battle groups are developed from the Hame armored battalion. I believe their composition will be as follows:

 • a HQ company 
 • 3 armored battalions - a tank company (4 platoons) with Leopard 2A4's and 2A6's; 3 mechanized companies with 4 platoons ea. (1 on CV-9030FIN's, 1 on BMP-2's, and on 1 MT-LBV's), a air defense battery on ItPsv 90 Marksman
 • anti-tank company (3 platoons with TOW 2A and TOW 2B mounted on XA-185)
 • reconnaissance company (3 platoons on BMP-2)
 • artillery regiment (3 batteries with 122 PSH 74 or 152 Telak 91, a M270 MLRS battery)
 • air defense battalion (a ITO-05 ASRAD-R battery and a ITO-05M (RBS-70) battery)
 • engineering battalion (an engineering company Sisu RA-140 DS, Leopard 2R, a bridging company - Leopard 2L Leguan - 3 platoons ea.)
The Finnish Air Force is using American F/A-18C/D Hornets and the British BAe Hawks (mainly for training).

2 komentarze:

 1. To jest aż tylu potencjalnych graczy, że nawet Finlandię opracowałeś?

  OdpowiedzUsuń

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...