środa, 17 grudnia 2014

Argus - konwersja

Model Argusa z Ral Parthy ma jedną małą wadę. Ok, dwie wady. Jest nieco za mały jak na 60-tonowego Mecha. Po drugie jako podstawowy wariant -4D powinien być uzbrojony w działo obrotowe /5 w prawym ramieniu (i kaem, ale to drobiazg). Niestety model z RP dysponuje czymś co można uznać za ciężki i średni laser. Trzeba coś z tym zatem zrobić.

The Argus mini from Ral Partha has one small flaw. Ok, two flaws. First, it is a bit too small for a 60-ton Mech. Secondly, as the basic variant -4D should be armed with a Rotary Autocannon /5 in the right arm (and an MG, but that's not a problem). Unfortunately, the RP model has something that can be considered as a large and medium laser. Something needs to be done, therefore.


Za pomocą piłki do metalu uciąłem więc niepotrzebne lufy. Pilnikiem wyrównałem wszystkie nierówności.

Using a metal saw I cut away the unnecessary barrels. Cleaned all the bumps with a file.

Jako RAC-a użyłem jednego z moich prototypowych wydruków 3D. Ponieważ sam model jest mniejszy, użyłem mniejszego z działek.

For the RAC I used one of my prototype 3D prints. Because the model itself is smaller, I used the smaller gun.


I tyle. Obawiam się nieco o wytrzymałość połączenia nowej lufy z resztą korpusu. Jakby co spinuję połączenie. Wygląda całkiem nieźle.

And that's it. I don't know if the bond between the new barrel with the rest of the body is strong enough. I may pin it in the future if it keeps falling apart. Looks pretty good.

2 komentarze:

  1. Zrób połączenie na pina ze szpilki i powinno zyskać na wytrzymałości.

    OdpowiedzUsuń

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...