piątek, 30 marca 2018

Dania 1986 - Sowiecka piechota morska/ Denmark 1986 - Soviet naval infantry

Mały powrót do projektu Dania '86. Tym razem zerknę na organizację sowieckiej brygady piechoty morskiej.


A small comeback to my Denmark '86 project. This time I'll look into the orbat of a Soviet naval infantry brigade.Organizacja brygady przedstawia się następująco:
 • HQ
 • 3-4 bataliony piechoty morskiej (w tym jeden powietrzno-szturmowy)
 • samodzielny batalion czołgów (HQ, 4 kompanie po 3 plutony czołgów T-55A)
 • batalion rozpoznawczy (czołgów pływających) (HQ, 2 kompanie po 4 plutony PT-76)
 • dywizjon artylerii (3 baterie 2S1 Goździk)
 • dywizjon artylerii rakietowej (3 baterie BM-21 Grad)
 • dywizjon artylerii plot (bateria ZSU-23-4 Szyłka, bateria Strzał-1 lub Strzał-10)
 • dywizjon artylerii ppanc (3 plutony BRDM-2 z Malutkami)
 • kompania inżynieryjna
Sam batalion piechoty składał się z:
 • HQ (z sekcją plot ze Striełami-2 lub Striełami-3)
 • 3 kompanii piechoty (po 3 plutony) wyposażonych w transportery BTR-60/80.
 • baterii moździerzy 82mm 2B9 Vasilek, 120mm 2S12 Sani lub 120mm 2S9 Nona.
 • pluton ppk z 9M14 Malutka
Batalion powietrzno-szturmowy miał nieco inną organizację:
 • HQ
 • 3 kompanie piechoty (po 3 plutony)
 • bateria moździerzy 82mm lub 120mm
 • pluton plot z Striełami-2 lub Striełami-3
 • pluton ppk z 9K111 Fagot
 • pluton granatników automatycznych z AGS-17 Plamia
The brigades' organization looks like this:
 • HQ
 • 3-4 naval infantry battalions (including one air-assault)
 • independent tank battalion (HQ, 4 companies, 3 platoons each with T-55A tanks)
 • reconnaissance battalion (floating tank battalion) (HQ, 2 companies, 4 platoons each with PT-76 tanks)
 • artillery squadron (3 2S1 Gvozdika batteries)
 • rocket artillery squadron (3 BM-21 Hail batteries)
 • AA squadron (ZSU-23-4 Shilka battery, SA-9 Gaskin or SA-13 Gopher battery)
 • AT squadron (3 9P133 platoons with AT-3 Sagger ATGMs)
 • engineering company
The naval infantry battalion itself consisted of:
 • HQ (with AA section with SA-7 Grail or SA-14 Gimlet MANPADS)
 • 3 infantry companies (3 platoons) equipped with BTR-60/80 APCs.
 • a mortar battery equipped either with 82mm 2B9 Vasilek mortars, 120mm 2S12 Sani mortars or the 120mm 2S9 Nona SP gun-mortars.
 • ATGM platoon with AT-3 Saggers
The air-assault battalion had a slightly different organization:
 • HQ
 • 3 infantry companies (3 platoons each)
 • 82mm or 120mm mortar battery
 • AA platoon with SA-7 Grail or SA-14 Gimlet MANPADS
 • ATGM platoon with AT-4 Spigot
 • AGS platoon with AGS-17 Plamya
UPDATE: W niektórych źródłach znalazłem informację iż w plutonie czołgów T-55, jeden czołg na trzy był wersją OT-55, czyli czołgiem-miotaczem płomieni. Można więc przyjąć iż kompania czołgów T-55 składa się z dwóch podstawek klasycznych czołgów i jednej OT-55.

Ponadto sowiecka piechota morska jako pierwsza na świecie zaczęła używać na czołgach systemu aktywnej obrony "Drozd", tworząc wersję czołgu T-55AD "Drozd". Jednakże system chronił tylko przed strzałami oddanymi pod odpowiednim kątem, ponadto był niezbyt bezpieczny dla działającej przy czołgu piechoty. W związku z powyższym, czołgi zmodyfikowano do wersji T-55MV z pancerzem reaktywnym "Kontakt-1". 

UPDATE: Some sources claim that one in three tank in a T-55 tank platoon was the OT-55 flamethrower tank. So you can build a tank company using two standard T-55 bases and one with OT-55s.

Furthermore, the Soviet naval infantry used a first operational Active Protection System on their tanks. The "Drozd" APS was used on the T-55AD version, but it protected a very limited area of the tank, and it was dangerous to the infantry accompanying the tank. So the tanks were rebuilt into the T-55MV which used the "Kontakt-1" ERA armour.

Jak zawsze, jeśli macie coś do dodania czy uzupełnienia, zapraszam do umieszczenia komentarza. W następnej odsłonie projektu, przyjrzymy się okrętom desantowym Floty Bałtyckiej.


As always if you have something to add or to fill any gaps, feel free to comment. In the next part of the project we'll look at the Baltic Fleet landing ships.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...